Jakie są nastroje konsumentów w Polsce?

Listopad przyniósł istotne pogorszenie klimatu konsumenckiego w Polsce. Spadły prawie wszystkie składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich GfK. Brak jednoznacznych sygnałów opanowania pandemii, utrzymujący się wysoki odsetek zakażeń i zgonów znów wzmogły obawy konsumentów. Pociągnęły nastroje konsumentów w dół.

Gorsze nastroje konsumentów, wzrost zakupów

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK wyniósł w listopadzie -18,7 i był o 4,1 p.p. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
W listopadzie spadły: oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego,
oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju. Wzrosła z kolei skłonność do zakupów.

Rządowe strategie mają znaczenie

– Październikowe wyhamowanie spadków nastrojów konsumenckich okazało się tylko chwilowe. Listopad okazał się miesiącem, w którym tendencja spadkowa obserwowana w poprzednich miesiącach powróciła. O dalszym kierunku zmian w nastrojach na przełomie roku decydować będzie sukces lub porażka kilku rządowych strategii. W tym strategii ożywienia handlu, ponownego otwarcia galerii, a co za tym idzie „uratowania” tegorocznego okresu przedświątecznych zakupów, strategii dotyczącej skutecznego zarządzenia sytuacją wokół dostępności szczepionki […] oraz strategii bieżącej walki z pandemią, której efekty powinny być już widoczne. Jeśli rządowi udałoby się powstrzymać dynamikę zachorowań i zgonów oraz jednocześnie poprawić przepustowość służby zdrowia, to wszystkie te czynniki, przy założeniu realizacji pozytywnych scenariuszy, powinny wyhamować dalsze pogłębianie spadków nastrojów konsumenckich na przełomie roku – komentuje Agnieszka Sora, prezes i dyrektor zarządzająca GfK.

Informacje o badaniu i firmie badawczej

Badanie zrealizowano w dniach 6-12 listopada w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI(wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na losowo-kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana i zrealizowana z zachowaniem rozkładu parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającym rozkład tych cech w populacji generalnej. Cechy kontrolowane w badaniu: wykształcenie, płeć, wiek, region, klasa wielkości miejscowości.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską. GfK to jedna z największych firm badawczych na świecie, zatrudniająca ponad 11 000 ekspertów, którzy codziennie starają się odkryć nowy sposób patrzenia na to, jak żyją, myślą i kupują ludzie na ponad 100 rynkach.

Źródło: materiały prasowe
Fot. Timon Studler/Unsplash

Czytaj też: Pandemia a nastroje Polaków

 

- REKLAMA -