Starość bez urazów

Problematyka zdrowia, rozumianego jako chęć utrzymania sprawności przez możliwie najdłuższy okres życia, odgrywa aktualnie coraz większą rolę. Postęp medycyny, ale także związane z tym koszty sprawiają, że dostrzegana jest potrzeba zapobiegania wszelkiego rodzaju chorobom. Jak zadbać o starość bez urazów – o tym piszą Joanna Apolinarska i dr Krzysztof Pietrusik.

Kluby, centra fitness, baseny, ośrodki sportowe otrzymały nowe specjalistyczne zadania prozdrowotne. Muszą więc odnaleźć się w pozycji kompetentnego doradcy w sprawach zdrowia. Istotny aspekt odgrywa tu proces starzenia się społeczeństw, obserwowany niemal na całym świecie. Zwiększająca się długość ludzkiego życia i wzrost liczby ludzi w starszym wieku to zjawisko demograficzne, które w miarę upływu lat będzie miało charakter progresywny. Dobrze się więc na te zmiany odpowiednio przygotować.

Aktywny tryb życia nie ma wieku

Przyjmuje się, że utrata zdrowia związana z procesem starzenia się niemal w połowie ma podłoże genetyczne. Pozostałe zmiany zachodzące w organizmie człowieka
związane są z trybem życia.
Wielu specjalistów uważa, że owe zmiany inwolucyjne mogą być spowolnione poprzez regularną aktywność fizyczną, która w sędziwym wieku wpływa na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego. Nawet jeśli nie powstrzymuje zmian wynikających ze starzenia.

Stąd brak aktywności fizycznej należy postrzegać jako czynnik wpływający na brak sprawności i utratę funkcji w takim samym stopniu, jak patologie czy choroby.

Równocześnie wraz ze zmianami organizmu związanymi z wiekiem zwiększa się liczba czynników ryzyka urazu.

Tu wymienić należy choćby: osłabienie siły mięśniowej w kończynach dolnych, zaburzenia chodu, urazy z przeszłości, problemy ze wzrokiem, przyjmowanie niektórych leków, zależność funkcjonalną w zakresie podstawowych czynności samoobsługi, upośledzenie funkcji poznawczych, wiek powyżej 80 lat, niska masa ciała czy obecność chorób przewlekłych. Co istotne, dane epidemiologiczne pokazują, że śmiertelność związana z urazami wzrasta w sposób istotny już po 40. roku życia. Dlatego aktywność fizyczna powinna być nieodzownym elementem naszego funkcjonowania już od najmłodszych lat.

Statystyki nie kłamią

Większość badaczy uznaje za punkt zwrotny 65. rok życia. Od tego bowiem momentu śmiertelność pourazowa wzrasta o ok. 6,5 proc. rocznie. Wiek jest niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu w wyniku urazu. Zgodnie z szacunkami stowarzyszenia EuroSafe, które zajmuje się problematyką wypadków, rocznie na terenie Europy w wyniku urazów (bez uwzględniania zatruć) umiera ponad 228 tys. osób, z czego blisko 48 proc. stanowią osoby powyżej 65. roku życia. Ponadto blisko 37 proc. urazów w populacji najstarszej jest spowodowanych upadkiem.

Jeśli chcesz przeczytać artykuł autorstwa dr Krzysztofa Pietrusika i Joanny Apolinarskiej w całości, zapraszamy do naszej czytelni online – LINK

Możesz też otrzymać wersję papierową magazynu. Wystarczy, że wypełnisz formularz bezpłatnej prenumeraty – LINK

Fot. Krakenimages/Unsplash

- REKLAMA -