Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

Zakres obowiązków:

-profesjonalna obsługa klienta i doradztwo w zakresie doboru sprzętu,
-prowadzenie prezentacji produktowych i treningowych dla klientów,
-budowanie pozytywnych, trwałych relacji z klientami,
-obsługa połączeń telefonicznych i korespondencji mailowej,
-obsługa administracyjna biura,
-dbanie o czystość i wyposażenie show roomu,
-przygotowanie raportów, zestawień i prezentacji w zależności od potrzeb.

Czego oczekujemy:

-przynajmniej 2-letniego doświadczenia w obsłudze klienta/sprzedaży,
-wysoko rozwinięte umiejętności prezentacji i negocjacji,
-znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie przynajmniej na poziomie B2,
-znajomość MS Office, umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
-zaangażowanie w powierzone obowiązki, proaktywność,
-bardzo dobra organizacja pracy,
-miła prezencja i pozytywne nastawienie do pracy.

Mile widziane:

-certyfikat ukończenia kursu dla trenerów personalnych/fitness i/lub wiedza z zakresu prawidłowej techniki ćwiczeń,
-znajomość lub zainteresowanie branżą fitness,
-doświadczenie w pracy dla marki premium.

Co oferujemy:

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie,
-pracę na pełny etat w centrum Warszawy w godzinach od 11:00 do 19:00 lub pół etatu (do ustalenia),
-pracę w młodym zespole, w dobrej atmosferze,
-możliwość realizacji własnych pomysłów,
-możliwość zakupu ubezpieczenia medycznego na preferencyjnych warunkach i dofinansowaną kartę Multisport.

ZGŁOSZENIA:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres bierka@itpsa.pl ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. Prosimy o umieszczenie informacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ITP. SA z siedzibą w Warszawie,.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@ido.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

- REKLAMA -