Fitness Club S4 sp. z o.o i Fit Invest zawarły przedwstępną umowę sprzedaży.

Jak czytamy w raporcie opublikowanym przez Benefit Systems S.A. Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 22 sierpnia 2017 r., Fit Invest (spółka zależna Benefitu) oraz Fitness Club S4 sp. z o.o  zawarły przedwstępną umowę sprzedaży przedsiębiorstwa.

Na podstawie umowy przedwstępnej Fitness Club S4 sp. z o.o  oraz Fit Invest zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży przedsiębiorstw w postaci sieci klubów fitness, w skład której wchodzi 15 klubów fitness znajdujących się w większości w Warszawie, w terminie do dnia 30 lipca 2018 r., za łączną cenę nieprzekraczającą 23.827.684,40 zł, w tym zaliczkę w wysokości 7.000.000,00 zł płatną po zawarciu umowy przedwstępnej.

Umowa Przedwstępna określa szereg warunków zawieszających dotyczących zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Fitness Club S4 sp. z o.o.

Strony uzgodniły, iż umowa przyrzeczona może zostać zawarta przez inny podmiot niż Fit Invest, należący jednak do grupy kapitałowej Fit Invest.

Źródło: Raport Benefit System S.A.

- REKLAMA -