Rząd otwarty na dalszy dialog z branżą fitness

Dzisiaj odbyły się zapowiedziane konsultacje wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina oraz wiceminister Olgi Semeniuk z reprezentantami branży fitness. Wysłuchanie i analiza postulatów zgłoszonych przez przedstawicieli branży fitness oraz właścicieli aquaparków, basenów i solariów odbyło się w formie wideokonferencji.

Jesteśmy otwarci na dalszy dialog z branżą

“Jesteśmy otwarci na dalszy dialog z branżą. Będziemy się zastanawiać, co w ramach dostępnych modeli biznesowych możemy wspólnie wypracować na przyszłość. Nam wszystkim zależy bowiem tyleż na dobru państwa branży, co na możliwie najlepszej kondycji polskiej gospodarki” – podkreślił wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Zwiększony poziom bezpieczeństwa sanitarnego

“Bardzo dziękujemy za każdy głos z państwa strony. Będziemy się starali możliwie szybko wyjść naprzeciw państwa oczekiwaniom, czyli odmrozić branżę fitness oraz dostęp do basenów i aquaparków, ale przy zachowaniu zwiększonego niż do tej pory poziomu bezpieczeństwa sanitarnego – dodała wiceminister Olga Semeniuk.

Zawieszenie działalności z wyjątkami

Od poniedziałku obowiązuje zawieszenie działalności aquaparków, basenów oraz centrów i klubów fitness. Wyjątek stanowią baseny, siłownie, kluby i centra fitness działające w hotelach, a także w podmiotach wykonujących działalność leczniczą adresowaną do pacjentów oraz w obiektach przeznaczonych do sportu wyczynowego, a także dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Stanowisko i postulaty branży fitness

W spotkaniu oprócz przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Wzięli także udział m.in.: Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, Adam Abramowicz – rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. Branżę fitness reprezentowali: Tomasz Napiórkowski (PFF), Sebastian Gazda (UpFit), Jacek Galiński (kluby Kinetic Fitness), Łukasz Gądek (City Fit), Adam Śliwiński (Total Fitness) i Wojciech Szwarc (Benefit Systems). Przedstawiciele branży wskazali, że doceniają wszystko, co państwo zrobiło dotychczas dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o zabezpieczenie ich płynności finansowej i ochrony miejsc pracy, a także zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Ponadto, przedstawili swoje stanowiska i postulaty w zakresie dalszego punktowego wsparcia ich branży.

A są to m.in.:

1.wsparcie finansowe poprzez pokrycie procentowego spadku przychodów w ujęciu rok do roku lub przy obiektach otwartych krócej niż rok;
2.uruchomienie dopłat powiązanych z średnio miesięcznymi przychodami za wskazane miesiące;
3.prawo do wsparcia finansowego powinno objąć przedsiębiorców działających przed 16.10.2020 r.;
4.otwarcie branży powinno się odbyć w możliwie najszybszym terminie, tj. 24.10.2020 r.;

Przedstawiciele branży zadeklarowali też wzmocnienie reżimu sanitarnego w swoich obiektach.

Do stałego kontaktu z branżą fitness – z ramienia MRPiT – oddelegowano panią Kamilę Król.

Źródło: materiały Polaka Federacja Fitness oraz gov.pl

Podpisz petycję do Premiera – PETYCJA

 

 

 

 

 

- REKLAMA -