Ruch receptą na zdrowie pracownika

Aż 90% Polaków dostrzega istotne znaczenie aktywności fizycznej dla utrzymania dobrej kondycji psychicznej. Mimo to, zaledwie 41% osób w wieku produkcyjnym wypełnia zalecenia WHO dotyczące minimalnego poziomu aktywności fizycznej w codziennym życiu. Tymczasem to ruch jest remedium na problemy osób aktywnych zawodowo.

Jak wynika z badania MultiSport Index 2022, świadczenia pozapłacowe z obszaru sportu i rekreacji silnie motywują do uprawiania sportu. Wśród osób posiadających karty sportowe aż 79% jest aktywnych fizycznie. Klucz do rozwiązania problemu wypalenia zawodowego spoczywa więc w rękach pracodawców.

Ostatnie dwa lata pandemii nie należały do najzdrowszych. Stres, powracające restrykcje, izolacja społeczna i często nieergonomiczne warunki pracy w domowych warunkach, odbiły się na nie tylko na poziomie aktywności fizycznej pracowników, ale przede wszystkim na ich zdrowiu.

Aż 72% osób w wieku produkcyjnym, które spędzają w pozycji siedzącej 7-8 godzin dziennie, doświadczyło w okresie pandemii nasilenia problemów związanych kondycją psychiczną. 59% odczuło większą intensywność dolegliwości fizycznych.

Poziom aktywności fizycznej Polaków w drugim roku pandemii wyniósł 65%. Oznacza to spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z zeszłym rokiem. Dane są alarmujące – zaledwie 41% osób w przedziale wiekowym 18-64 lata wypełnia rekomendacje WHO dotyczące zalecanego poziomu ruchu [1].

Ruch dla zapracowanych i zestresowanych

Negatywne skutki stresu powstałe w wyniku pandemicznej izolacji czy w procesie przyspieszonej adaptacji firm do nowych realiów, mają do teraz znaczący wpływ na dobrostan całych zespołów. Łączą się one coraz częściej z demotywacją, frustracją, spadkiem koncentracji w pracy czy zakłóceniem procesu rozumowania i podejmowania decyzji. Tym samym, pandemia przyczyniła się także do zwiększenia skali występowania wypalenia zawodowego – już blisko połowa pracowników w Polsce zmaga się lub może zmagać się z tym problemem [2].

Ważną rolę w kontekście przeciwdziałania wspomnianym dolegliwościom odgrywa aktywność fizyczna. Jak pokazało badanie MultiSport Index 2022, podejmowana jest przez Polaków coraz częściej w celu wsparcia kondycji psychicznej. Po dwóch latach pandemii widać szczególnie dobrze tę zmianę. Jeszcze w 2020 roku Polacy ćwiczyli w równym stopniu dla zdrowia fizycznego (23% wskazań) i lepszej sylwetki (23%) oraz samopoczucia (24%). Teraz głównym motywatorem do podejmowania aktywności fizycznej stało się zdrowie psychiczne (42% wskazań).

Karta sportowa a poziom aktywności pracownika

Zgodnie z wynikami badania MultiSport Index 2022, odsetek osób aktywnych wśród posiadaczy dowolnej karty sportowej w Polsce jest o 14 punktów procentowych wyższy od poziomu aktywności ogółu społeczeństwa (79% vs. 65%). W przypadku posiadaczy kart MultiSport wskaźnik ten jest jeszcze wyższy i wynosi 99% [3].

– W Polsce od blisko 20 lat istotną rolę we wspieraniu aktywnego stylu życia pracowników pełni karta MultiSport, z której korzysta obecnie 940 tys. osób [4]. Z badań wiemy, że 91% jej użytkowników traktuje ten benefit jako ważny punkt w ofercie zatrudnienia. Ma on także realny wpływ na poziom podejmowanej aktywności fizycznej. 99% naszych użytkowników jest aktywnych fizycznie przynamniej raz w miesiącu. Stanowi to wzrost o 34 punkty procentowe względem poziomu aktywności fizycznej ogółu społeczeństwa

– mówi Emilia Rogalewicz, członek Zarządu Benefit Systems.

– Co więcej, 73% MultiSportowców przyznaje, że dzięki karcie ćwiczy częściej. To w przeliczeniu około 700 tys. osób w Polsce, które wraz z nami wyrobiły nawyk regularnego korzystania z ruchu. Jednocześnie, w badaniu MultiSport Index 2022 już 65% respondentów przyznało, że sport ma duży wpływ na redukcję stresu. 57% zgadza się też ze stwierdzeniem, że wpływa on pozytywnie na obniżony nastrój. To szczególnie ważne w obecnej sytuacji, gdy nadwyrężona kondycja mentalna pracowników staje się jednym z wiodących problemów w organizacjach. W 2021 roku zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania były powodem ponad 25 milionów dni absencji chorobowej. Pracodawcy, którzy oferują karty sportowe, mogą realnie wpływać na poprawę kondycji fizycznej i samopoczucia pracowników. Mogą wpływać tym samym na zmniejszenie absencji chorobowej spowodowanej problemami ze zdrowiem – komentuje Emilia Rogalewicz.

Koszty siedzącego trybu życia

Choroby cywilizacyjne i nadszarpnięte zdrowie psychiczne, przekładają się na liczne zwolnienia lekarskie, a także na niższą produktywność personelu. Absencje pracownicze oraz mniejsze zaangażowanie i efektywność pracowników, oznaczają mniejszy potencjał i straty finansowe dla organizacji.

– Koszty hipokinezji, czyli niskiej aktywności fizycznej, wśród mieszkańców naszego kraju szacowano kilka lat temu na ponad 2 mld euro rocznie. Stanowiło to równowartość 8,4% krajowych wydatków na ochronę zdrowia. Pracodawcy, inwestując w zdrowe zachowania swoich pracowników i budując kulturę aktywności fizycznej, mogą nie tylko realnie poprawiać kapitał zdrowia w społeczeństwie, ale także czerpać konkretne korzyści dla siebie. W tym poprawić długoterminowe wyniki swojej organizacji, jej produktywność i zaangażowanie pracowników. Wymierną korzyścią jest zmniejszenie liczby absencji chorobowych – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Instytut Badań Strukturalnych szacuje, że 10-procentowy wzrost odsetka Polaków, którzy wypełniają podstawowe zalecenia WHO w zakresie aktywności fizycznej, może przełożyć się na poprawę wskaźników zatrudnienia, a także około 2-procentowy spadek liczby absencji pracowniczych. To z kolei może przynieść niebagatelne oszczędności dla gospodarki, wynoszące około 1 mld zł [5].

Wyniki badań i analizy ekonomiczne wyraźnie wskazują, że klucz do poprawy sytuacji zdrowotnej społeczeństwa może znajdować się w rękach pracodawców. Oferując benefity pozapłacowe z zakresu sportu i rekreacji firmy stają się promotorami aktywnego stylu życia pracowników. Mają także wpływ na regularność i częstotliwość podejmowanej aktywności fizycznej. W konsekwencji przekłada się to na lepsze wyniki firmy. Co czwarta osoba aktywna zawodowo uważa, że pracodawcy udostępniający tego typu benefity mają istotny wpływ na popularyzację aktywności fizycznej [6]. Dodatkowo, już dwóch na pięciu decydentów w firmach w Polsce jest zdania, że w przyszłości promocja aktywności fizycznej będzie kluczowym działaniem wspierającym zdrowie pracowników [7].

 

Źródła:

[1] MultiSport Index 2022.
[2] Raport „Wypalenie zawodowe na celowniku”
[3] Badanie przeprowadzone w sierpniu 2021 roku przez Benefit Systems wśród 7 tys. użytkowników Programu MultiSport.
[4] https://biuroprasowe.benefitsystems.pl/180183-benefit-systems-z-bardzo-dobrymi-wynikami-finansowymi-w-iv-kwartale-2021-r-oraz-wysoka-dynamika-sprzedazy-kart-sportowych-w-polsce[5] E. Biernat, W. Drygas, „Ekonomiczne i społeczne koszty niedostatecznej aktywności fizycznej Polaków”, (w) Niedostateczny poziom aktywności fizycznej w Polsce jako zagrożenie i wyzwanie dla zdrowia publicznego, pod red. W. Drygas, M. Gajewska, T. Zdrojewski, Raport Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
[6] MultiSport Index 2022.
[7] Raport Kapitał Zdrowia, 2020

Źródło: materiały prasowe
Fot. Tim Gouw/ Unsplash

Przeczytaj też Sport nie dla Polaków

- REKLAMA -