Raport: Jak globalnie branża fitness wpływa na gospodarkę?

Raport przygotowany wspólnie przez Ken Research na zlecenie IHRSA i Global Health & Fitness Alliance podkreśla ogromny wpływ ekonomiczny i społeczno-ekonomiczny branży fitness na gospodarkę światową.

W pierwszym tego rodzaju raporcie branża fitness zwraca się do rządów z propozycją pomocy decydentom w podejmowaniu korzystnych decyzji w dziedzinie poprawy zdrowia i produktywności populacji na całym świecie.

Raport zatytułowany “Economic Health & Societal Well-being: Quantifying the Impact of the Global Health & Fitness Sector Global Report” analizuje ekonomiczny i społeczny wpływ globalnej branży fitness. Raport obejmujący swoim zasięgiem około 90% światowego PKB jest cennym źródłem informacji podkreślającym ogromną wartość, jaką oferuje branża fitness gospodarce światowej.

– Wyniki badań zawarte w raporcie są ważnym punktem odniesienia dla branży health&fitness, rządów i pracodawców na całym świecie. Wyraźnie pokazują one wpływ braku aktywności na ekonomię światową

– mówi Andrea Bell, przewodnicząca Rady Doradczej GHFA i współzałożycielka, dyrektor i dyrektor personalny Inspire Brands Asia.

– Każdy uwzględniony w raporcie kraj jest opisany liczbami, które pokazują roczne oszczędności dla systemów opieki zdrowotnej i budżetów dzięki aktywności fizycznej społeczeństwa. Dostęp do obiektów sportowych, w tym klubów fitness, bez wątpienia ma ogromny wpływ na poziom aktywności. Pokazujemy więc wartość aktywności fizycznej dla gospodarki światowej na konkretnych liczbach. Niejako wyceniamy aktywność fizyczną i wpływ branży fitness globalnie – dodaje Andrea Bell.

Raport: Jak globalnie branża fitness wpływa na gospodarkę?

Poprawa zdrowia i kondycji ludzi na świecie jest głównym celem branży fitness. Kluby fitness, siłownie i studia treningu są na tyle dobrze wyposażone, by poprawić globalny stan zdrowia populacji i zadbać o ich dobre samopoczucie. Może to zaoszczędzić miliardy rocznie i wpłynąć na zwiększenie wydajności pracowników. Raport ten pozwala branży odpowiednio edukować decydentów, aby znaleźć najbardziej skuteczne rozwiązania dla ogólnego dobrostanu i opieki zdrowotnej w każdej części świata.

Raport – tematy

Pełny raport przedstawia wpływ branży fitness na gospodarkę i społeczeństwo w 46 krajach. Dostępne są również raporty dotyczące poszczególnych krajów lub regionów. Tematy poruszane w każdym raporcie obejmują:

  • bezpośrednią i pośrednią wartość PKB,
  • wpływ na zatrudnienie,
  • korzyści populacyjne wynikające z aktywności fizycznej,
  • koszty opieki zdrowotnej wynikające z braku aktywności fizycznej,
  • potencjalne oszczędności w opiece zdrowotnej,
  • przykłady z promocji aktywnego stylu życia i inne.

Raport można kupić online – LINK

Źródło: materiały prasowe

Fot. Rodrigo S/ Unplash

- REKLAMA -