Propozycje pomocy także dla branży fitness

2 listopada br. przedstawiciele branży fitness, eventowej, gastronomicznej
i hotelarskiej, których działalność została ograniczona w związku z pandemią SARS-CoV-2 wystosowali do Premiera RP – Mateusza Morawieckiego, a także szefów najważniejszych resortów w Polsce, pismo zawierające kluczowe postulaty dotyczące opracowania sektorowych form pomocy.

Pakiet pomocy dla branży

Przedstawiciele branż, które ze względu na obostrzenia państwowe, nie są w stanie dalej ekonomicznie funkcjonować, przygotowali pakiet kompleksowych rozwiązań, które pozwolą na wsparcie, ale przede wszystkim na umożliwienie dalszej egzystencji takich gałęzi polskiej gospodarki, jak m.in.: fitness, hotelarstwo, gastronomia, transport autokarowy, branży spotkań i wydarzeń. Przygotowane postulaty mają znaczenie strategiczne, bowiem sytuacja zamkniętych sektorów gospodarki, w związku z rozwijającą się dynamicznie pandemią pogarsza się z dnia na dzień, stawiając wyżej wymienione branże na krawędzi dalszego przetrwania.

Proponowane wsparcie

Zaproponowane do tej pory rozwiązania, jak np. zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r., absolutnie nie przystają do wyzwań ekonomicznych, przed jakimi staje prawie 3 miliony pracowników. Stąd propozycje wypracowane wspólnie przez wymienione branże.

1. Umorzenie w 100% subwencji PFR

Proponowane umorzenie subwencji PFR dla przedsiębiorstw z sektora najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek przychodów rok do roku o minimum 50%, w dowolnych dwóch miesiącach, od lipca 2020 r. do zakończenia stanu epidemicznego.

2. Dodatkowy nabór subwencji PFR

Możliwość ponownego naboru wniosków do PFR dla firm z sektora najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek przychodów rok do roku
o minimum 50%, w dowolnych 4 miesiącach, od lipca 2020 do zakończenia stanu epidemicznego, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników.

3. Rekompensaty za okres ograniczenia działalności przedsiębiorstw

Dofinansowanie działalności w wysokości 50% przychodów odpowiadających analogicznemu okresowi z 2019 r., przez czas trwania ograniczenia działalności danej branży.

4. Kredyty/ leasingi

Zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych/rat leasingowych dla firm z sektora najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek dochodów rok do roku o minimum 50%, w dowolnych dwóch miesiącach, od września 2020 r. .

5. Dofinansowanie kosztów pracy

Dofinansowanie do obniżonego wynagrodzenia do 80% etatu, w wysokości 40% pierwotnego wynagrodzenia. Dofinansowanie przestojowego w przypadku obniżenia wynagrodzenia o 50%, w kwocie minimalnego wynagrodzenia (w okresie od października 2020 r. do marca 2021 r.) lub przez okres zamknięcia branży + 1 miesiąc na ponowny “rozruch” przedsiębiorstwa. Abolicja składek ZUS oraz postojowe (w tym dot. umów cywilnoprawnych) w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. dla wszystkich przedsiębiorstw z naszych branż (w tym włączenie dodatkowych PKD, jak m.in. 73.11.z).

6. Kryterium spadku obrotów do zastosowania we wszystkich formach pomocy ze strony państwa, wraz z identyfikacją poprzez PKD branży/ przemysłu szczególnie dotkniętego przez kryzys.

Zastosowanie kryterium spadku obrotów połączonego z określonym kodem PKD lub oświadczeniem przedsiębiorcy dot. funkcjonowania w branży, która, poprzez ograniczenia ze strony administracji państwowej, poniosła i ponosi dotkliwe straty.

Wspólne stanowisko wyrażone w opracowanym dokumencie podpisali: Rafał Krzycki – Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej, Marcin Mączyński – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Tomasz Napiórkowski – Polska Federacja Fitness, Bartosz Bieszyński – Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

Pismo zostało wysłane do następujących osób:
Mateusza Morawieckiego (Prezes Rady Ministrów), Andrzeja Guta – Mostowego (Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii), Olgi Semeniuk (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii), Bartłomieja Marczuka (Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju), Elżbiety Witek (Marszałek Sejmu RP), Tomasza Grodzkiego (Marszałek Senatu RP), Przewodniczących klubów/ kół poselskich/ senackich, Andrzeja Malinowskiego (Prezydent Pracodawców RP) oraz Macieja Wituckiego (Prezydent Konfederacji Pracodawców Lewiatan).

6 listopada br. petycja zostanie złożona przez reprezentantów branż w wyżej wymienionych instytucjach.

Źródło: informacja prasowa
Fot. Scott Graham/ Unsplash

 

- REKLAMA -