Benefit Systems: Propozycja podziału zysku

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. poinformował, że w dniu 21 maja 2019 roku podjął uchwałę dotyczącą skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia propozycji przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2018 w wysokości 145.994.922,60 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki oraz zarekomendowania  przeznaczenia kwoty w wysokości 57.000.000,00 zł, stanowiącej 50% zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego za 2018 rok, na skup akcji własnych Spółki.

Podział zysku pozytywnie zaopiniowany

Jak czytamy w komunikacie, powyższa rekomendacja pozostaje zgodna z istotą Polityki Dystrybucji Zysków do Akcjonariuszy na lata 2016 – 2019 (ogłoszoną raportem bieżącym nr 3/2016 w dniu 10 lutego 2016 roku) z różnicą dotyczącą uwzględnia zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki a nie zysku netto Spółki jako wartości bazowej dla określenia kwoty przeznaczonej na proponowany skup akcji własnych Spółki. Powyższa różnica wynika z faktu, że skonsolidowany zysk netto dokładniej odzwierciedla wyniki Grupy Kapitałowej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki Benefit Systems S.A. informuje, że w dniu 21 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2018 roku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Źródło: materiały prasowe

Przeczytaj też Benefit Systems komentuje prognozę wyników

- REKLAMA -