Benefit Systems publikuje wyniki finansowe za 2020 rok

Grupa Benefit Systems opublikowała skonsolidowany raport roczny za 2020 rok. Jak czytamy w komunikacie, Benefit Systems zrealizował w 2020 roku szereg działań ograniczających negatywny wpływ pandemii na kluczowe obszary działalności. Już w okresie pierwszego lockdownu wdrożono procesy zabezpieczające długofalowo płynność finansową Grupy.

W ramach procesów zoptymalizowano bazę kosztową. Jednocześnie dostosowano Program MultiSport do obowiązujących w Polsce przepisów oraz rozszerzono ofertę online o niezbędne w dobie pandemii produkty i usługi. W efekcie podjętych działań utrzymana została w 2020 roku znaczna część bazy kart sportowych. Grupa odnotowała zarazem kolejny wzrost przychodów i liczby użytkowników w segmencie kafeterii.

– Jesteśmy dobrze przygotowani do odbudowy wyników finansowych Grupy po ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej i wznowieniu działalności obiektów sportowych w Polsce oraz na pozostałych rynkach, na których rozwijamy Program MultiSport. Trzecia fala COVID-19 wpływa negatywnie na wyniki kluczowych obszarów naszej działalności, mamy jednak nadzieję, że w najbliższych tygodniach sytuacja zostanie opanowana i będziemy mogli ponownie kompleksowo wspierać pracodawców w dbaniu o zdrowie psychofizyczne ich pracowników

– mówi Bartosz Józefiak, członek Zarządu Benefit Systems, odpowiedzialny za finanse w Grupie Kapitałowej Benefit Systems.

– Od ubiegłego roku intensywnie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, wykorzystując przy tym nasze wieloletnie doświadczenie, synergię obszarów oraz analizy dotyczące zmian w zakresie świadczeń pozapłacowych i profilaktyki zdrowotnej. Mocno wierzymy w trend świadomego dbania o zdrowie i upatrujemy w nim szansę na dalszy rozwój oraz odbudowę wyników po wielomiesięcznych ograniczeniach w działalności – wyjaśnia Bartosz Józefiak.

Niższe przychody, mniejszy zysk

W rezultacie ograniczeń w działalności obiektów sportowych przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems w 2020 r. wyniosły 1033,7 mln zł i były niższe o 32% w stosunku do 2019 roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 218,5 mln zł (spadek o 46% r/r), co przełożyło się na stratę operacyjną w wysokości 3,4 mln zł. Wynik ten obciążają jednak dodatkowo wydarzenia o charakterze jednorazowym – bez ich wpływu zysk operacyjny Grupy w 2020 r. wyniósłby 13,4 mln.

Segment Polska odnotował w IV kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 124 mln zł, zaś Segment Zagranica 34,0 mln zł. Na koniec tego kwartału karty MultiSport posiadało 475,4 tys. użytkowników w Polsce i 253,8 tys. na rynkach zagranicznych (w tym w Czechach: 134,8 tys. szt., na Słowacji: 18,4 tys. szt., w Bułgarii: 86,9 tys. szt. oraz w Chorwacji: 13,7 tys. szt.). – Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaufanie i lojalność naszych klientów i użytkowników, stanowiące istotne wsparcie w pandemii i motywację do realizacji kolejnych inicjatyw. Otrzymujemy liczne pozytywne komentarze dotyczące naszej oferty oraz zapytania o nowe rozwiązania, a to dla nas najlepsza gratyfikacja i dobry prognostyk na przyszłość – dodaje Bartosz Józefiak.

Z powodu pandemii w IV kwartale ub.r. obiekty sportowo-rekreacyjne zostały ponownie zamknięte na wszystkich rynkach, na których działa Grupa. Benefit Systems zarządzał w tym okresie 159 klubami w Polsce oraz 24 za granicą, w tym w Czechach (15 obiektów), na Słowacji (1 obiekt) i w Bułgarii (8 obiektów).

Platformy kafeteryjne Grupy Benefit Systems nie odczuły negatywnego wpływu pandemii na swoją działalność, odnotowując 10% wzrost liczby użytkowników do poziomu 508 tys., a także 18% wzrost przychodów (40,4 mln zł).

Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2020 rok dostępne jest na stronie www.benefitsystems.pl/dla-inwestora.

Źródło: materiały prasowe

Przeczytaj też Kwartalny raport Benefit Systems

- REKLAMA -