Powstał Zespół Roboczy ds. Branży Fitness

Na wniosek Tomasza Napiórkowskiego, prezesa Polskiej Federacji Fitness, powołany został w Radzie Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Zespół Roboczy ds. Branży Fitness.

Pierwsze posiedzenie Zespołu

Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się 29 października br. Przedmiotem spotkania było omówienie problemów branży fitness, objętej, co do zasady, zakazem prowadzenia działalności na skutek wprowadzonych obostrzeń oraz zaplanowanie dalszych działań w ramach prac Zespołu. Branżę fitness na spotkaniu reprezentowali: Tomasz Napiórkowski, Mikołaj Nawacki, Marcin Ciupa, Tomasz Gać, Maciej Kowalski i Jacek Kubik.

Możliwości wsparcia branży fitness

Zgodnie z podjętymi przez członków Zespołu ustaleniami, na kolejne posiedzenie w dniu 5 listopada 2020 r. wystosowano zaproszenia do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Zdrowia oraz Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju. Tematem posiedzenia w dniu 5 listopada 2020 r. g. 11:00, będą możliwości wsparcia branży fitness oraz kwestia wznowienia działalności w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

Źródło: materiały prasowe Biuro Rzecznika MŚP
Fot. Scott Graham/ Unsplash

 

 

 

- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ