Kara dla klubu w Gorzowie Wielkopolskim uchylona

W postępowaniu z udziałem Rzecznika MŚP – WIS w Gorzowie Wielkopolskim uchylił w całości decyzję ws. nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę. Kara została nałożona za niezastosowanie się do zakazu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu siłowni, klubów i centrów fitness.

Kara za działalność

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję, którą wymierzył przedsiębiorcy administracyjną karę pieniężną za niezastosowanie się do zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Działając na wniosek przedsiębiorcy Rzecznik MŚP wstąpił do postępowania odwoławczego. Wskazał w piśmie interwencyjnym na naruszenie przez organ przepisów regulujących zasady nakładania kar pieniężnych, obrazę przepisów postępowania administracyjnego oraz wyrażonej w art. 12 Prawa przedsiębiorców zasady zaufania wiążącej organy władzy publicznej w ich relacjach z przedsiębiorcami.

Braki w materiale dowodowym

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uznał, że organ pierwszej instancji nie podjął działań w celu wyczerpującego zgromadzenia materiału dowodowego istotnego dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych sprawy. Wydał rozstrzygnięcie pomimo niekompletnych ustaleń. Naruszył tym przepisy postępowania administracyjnego. Organ odwoławczy uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Wskazał na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego. W ponownie prowadzonym postępowaniu organ ma ustalić czy przedsiębiorca mógł prowadzić i czy w dniu kontroli prowadził działalność objętą zakazem.

Źródło: materiały prasowe
Fot. Samuel Girven/ Pixabay

Przeczytaj też Branża fitness może zbankrutować

- REKLAMA -