IHRSA: Checklista do ponownego otwarcia klubu

Kluby fitness na całym świecie są na etapie przygotowań do ponownego bezpiecznego otwarcia. Oto 18 aspektów bezpieczeństwa, które należy uwzględnić w planowaniu. Checklistę przygotowała IHRSA.

Wznowienie działalności klubów w początkowej fazie będzie wiązało się z utrzymaniem dystansu społecznego i dokładniejszym sprzątaniem. Obecnie we wszystkich wytycznych na świecie mówi się o zachowaniu dystansu w miejscach publicznych – jest to odległość ok. dwóch metrów. Niemniej jednak, ponowne otwarcie klubów fitness będzie musiało iść dalej. Kluby będą zobowiązane do opracowania nowych procedur dotyczących utrzymania higieny w obiektach i będą musiały zapewnić odpowiednią ilość personelu oraz środków do realizacji tych procedur.

Poniżej kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu ponownego otwarcia klubu po otrzymaniu zielonego światła od stosownych władz. Kwestie te podzieliliśmy na cztery kategorie:

  • Ograniczenia,
  • Sprzątanie i higiena,
  • Personel,
    oraz
  • Działania operacyjne.

Plan ponownego otwarcia klubu zdrowia: Ograniczenia

1. W jaki sposób klub ograniczy liczbę osób przebywających jednocześnie w obiekcie, aby dostosować się do wymagań związanych z dystansem społecznym, oraz jak będzie to monitorowane i egzekwowane?

Jak usłyszeliśmy od prezesa Pure International Group Colina Granta, kiedy kluby w Chinach zostały po raz pierwszy otwarte, członkowie mogli zarezerwować dostęp do klubu w 90-minutowych blokach czasowych, a personel sprzątał klub przez godzinę pomiędzy tymi spotkaniami. Jeśli zostaną wprowadzone limity, personel będzie musiał wziąć pod uwagę liczbę osób w klubie w danym momencie.

2. Czy ponownie uruchomisz zajęcia grupowe lub trening w małych grupach z uzwględnieniem wymaganego dystansu?

Jeśli prowadzisz zajęcia grupowe, jak poradzisz sobie z unikaniem dzielenia się sprzętem i przestrzenią?

3. Co zrobisz z twoimi wirtualnymi ofertami? Czy będziesz kontynuował zajęcia grupowe online? A co z treningiem personalnym? Jak ponowne otwarcie będzie miało wpływ na twoją działalność w internecie?

Niektóre grupy ryzyka (osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi) mogą nie być w stanie wrócić od razu do klubu. Zajęcia online mogą być nadal dobrym wyjściem dla tych grup, a ponowne otwarcie klubu może być dobrym momentem na zastanowienie się, jak usługi online wpisują się w twoje plany na przyszłość.

4. Jak wyegzekwować społeczne dystansowanie się w strefie urządzeń cardio, w strefie wolnych ciężarów lub w innych miejscach klubu, takich jak szatnie czy baseny?

Można kłaść ręczniki lub wieszać tabliczki na co drugiej maszynie lub – jeśli jest to bezpieczne i możliwe – odłączyć maszyny lub po prostu przenieść je do magazynu. Dystans społeczny może stanowić większe wyzwanie w strefie wolnych ciężarów lub w miejscach, gdzie ruch jest bardziej płynny.

5. Jakie  zmiany wprowadzisz w procedurach, aby zapobiec gromadzeniu się ludzi w pewnych obszarach?

Na przykład, czy zwykła rejestracja na recepcji pozwoli na zachowanie bezpiecznej odległości klientów, a także pracowników? Niektóre otwarte ponownie kluby utrzymują zamknięte szatnie, z wyjątkiem łazienek, właśnie po to, by zapewnić społeczny dystans.

Plan ponownego otwarcia klubu zdrowia: Sprzątanie i urządzenia sanitarne

6. Jak często personel będzie czyścił maszyny i powierzchnie? Jak będziecie sprzątać sale do zajęć grupowych pomiędzy zajęciami, jeśli będziecie je oferować? Jakich środków do czyszczenia będziecie używać w każdym z przypadków?

Konieczne jest stworzenie procedur oraz harmonogramów i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich egzekwowanie oraz wykonanie.

7. Czy są jakieś trudne do wyczyszczenia przedmioty, które należy usunąć z podłogi?

Przykładami mogą być opaski, obciążniki, klocki do jogi, maty oraz niektóre rodzaje wałków piankowych.

8. Czy są jakieś dodatkowe procedury sprzątania, które dodasz, takie jak dezynfekcja światłem uv czy ozonowanie pomieszczeń?

Zastanów się, jak wpłynie to na zaopatrzenie i potrzeby kadrowe. Wcześnie zacznij badać dostawców, aby upewnić się, że masz zapasy potrzebne do realizacji planu. Dodatkowo, zastanów się, czy pracownicy mogą być obecni podczas niektórych procedur, takich jak ozonowanie, a jeśli nie, to jak będzie wyglądał ich czas pracy, kiedy będą one wykonywane.

9. W jaki sposób pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie będą chronieni przed zarażeniem?

Na przykład, czy będzie im zapewnione, ale takze czy będzie od nich wymagane noszenie rękawiczek lub masek?  W Chinach personel klubu i jego członkowie używają masek. Jednak w wielu częściach świata maski nie są dostępne dla konsumentów z powodu braku ich nawet dla pracowników służby zdrowia.

10. Czy będziecie wymagać od członków klubu i personelu, który nie zajmuje się sprzątaniem, noszenia odzieży ochronnej, np. maseczki?

Zaleca się obecnie noszenie maseczek w miejscach publicznych, w których trudno jest utrzymać inne społeczne środki dystansujące. Maseczki  mogą stanowić dodatkową  ochronę, biorąc pod uwagę, że COVID-19 może być przenoszony przez osoby, które nie wykazują żadnych objawów i nie wiedzą, że są zakażone.

11. Jak będziecie komunikować klientom i egzekwować od nich dezynfekcję rąk?

W jaki sposób zakomunikujesz klientom, aby dezynfekowali sprzęt treningowy i przestrzeń wokół po treningu, regularnie myli ręce i zakrywali twarz? Co można zrobić, aby ułatwić im stosowanie dobrych praktyk w zakresie dezynfekcji?

Plan ponownego otwarcia klubu zdrowia: Obsada

12. Ilu pracowników potrzebujesz, aby ponownie otworzyć klub wg zasad pierwszej fazy?

13. Których pracowników sprowadzisz z powrotem na pokład, aby podołać otwarciu i w jaki sposób będziesz informował o zmianach w zakresie obowiązków lub ról?

14. Co zrobisz, aby zapewnić, że twoje praktyki chronią powracających pracowników przed narażeniem na działanie COVID-19? Czy przetestujesz pracowników pod kątem COVID-19 przed powrotem do pracy (jeśli testy są dostępne)? Czy będziesz codziennie monitorował stan zdrowia pracowników (np. sprawdzał temperaturę)?

15. Jakie dodatkowe szkolenia będą potrzebne pracownikom przed ponownym otwarciem klubu po COVID-19?

Plan ponownego otwarcia klubu zdrowia: Działania operacyjne

16. Jaki jest termin ponownego otwarcia różnych stref twojego klubu? Otworzysz wszystkie na raz, czy etapami?

W Chinach, według Colina Granta, kluby ponownie otworzyły główne obiekty w fazie pierwszej, podczas gdy szatnie, prysznice i baseny pozostały zamknięte. Niektóre kluby zdecydowały się pozostawić otwarte łazienki. Zastanów się, które strefy twojego klubu planujesz otworzyć jako pierwsze i nakreśl ramy czasowe dla ponownego otwarcia kolejnych.

17. Czy musisz dokonać jakichkolwiek ulepszeń lub zmian w swoich obecnych usługach, aby sprostać nowym potrzebom, które pojawią się wraz z ograniczeniami towarzyszącymi ponownemu otwarciu?

Na przykład, jeśli zdecydujesz, że członkowie muszą zarezerwować miejsce w klubie na swój trening, to czy twoje oprogramowanie da sobie radę z obsługą tego typu działań?

18. Czy są jakieś usługi, które wprowadziłeś podczas zamknięcia klubu i które będziesz kontynuował po ponownym otwarciu?

Zastanów się, czy te usługi będą dostępne dla klientów, jak będą wycenione i kto będzie je dostosowywał do istniejącej oferty.

Te 18 pytań jest tylko próbą zwrócenia uwagi na wiele kwestii dotyczących operatorów i właścicieli klubów fitness w chwili obecnej, gdy przygotowują się do ponownego otwarcia.

Autorką tekstu jest Alexandra Black Larcom, MPH, RD, LDN, starszy menedżer ds. promocji zdrowia i polityki zdrowotnej w IHRSA.
Źródło: IHRSA
Fot. Victor Freitas/Unsplash

 

- REKLAMA -