EuropeActive i Deloitte podsumowały 2022 rok w branży fitness

Jak wynika z European Health and Fitness Market Report 2023, europejski rynek usług fitness przeżywa silny wzrost.

Oto kilka najważniejszych wniosków z badania europejskiego rynku:

  • Liczba klientów klubów fitness i siłowni wzrosła z 56,2 mln w 2021 r. do 63,1 mln do końca 2022 r.. Oznacza to wzrost o około 12,3%;
  • Trzech największych operatorów (pod względem liczby członków) do końca 2022 r. to Basic-Fit (3 352 000), RSG Group (1 805 000) i PureGym (1 655 000);
  • Całkowite przychody w Europie wzrosły o 66% do 28,0 mld EUR w 2022 r. Tym samym  zbliżyły się do poziomu z 2019 r.;
  • Liczba klubów fitness wzrosła nieznacznie o 0,5% do 63 830. Oczekuje się, że wzrost rynku utrzyma się do 2023 r.
  • Członkowie klubów fitness stanowili 7,9% całkowitej populacji w 2022 r. i 9,5% populacji osób starszych. Branża wciąż ma ogromny potencjał wzrostu.
  • W 2022 r. sfinalizowano 13 dużych transakcji fuzji i przejęć, co dowodzi ciągłego zainteresowania inwestorów nabywaniem udziałów w branży fitness. Transakcje te, zdaniem analityków, pokazują również, że kluby fitness w tradycyjnym kształcie będą nadal znajdować się w centrum ekosystemu sektora.
Największe akwizycje na europejskim rynku w 2022 roku.

W tym roku rozdział raportu poświęcony ekosystemowi fitness został rozszerzony. Pojawił się też szczegóły opis rynku pośredników. Dużo miejsca w raporcie poświęcono tym razem także wynikom zakrojonego na szeroką skalę badania konsumenckiego EuropeActive. W badaniu przeprowadzonym w styczniu 2023 roku udział wzięło 11 000 respondentów z 19 krajów przeprowadzonego. Porównanie wyników aktualnego badania  z wynikami z 2022 roku, pokazało, że sektor szybko wraca na właściwe tory i że słowa “hybrydowy” lub “omnichanel” to trwałe i mocne trendy.

– European Health & Fitness Market Report stał się złotym standardem badań rynkowych w sektorze fitness i aktywności fizycznej. Opierając się na silnym odbiciu wykazanym w naszych badaniach, nadal jesteśmy pewni, że osiągniemy cel EuropeActive, jaką jest 100 milionów członków klubów do 2030 roku

– powiedział Herman Rutgers, ambasador EuropeActive i współautor raportu.

– Wkraczając w 2023 rok, europejski rynek zdrowia i fitnessu powraca na ścieżkę wzrostu. Patrząc w przyszłość, pozytywny rozwój rynku spodziewany jest również w tym roku

– skomentował Karsten Hollasch, Deloitte.

Raport 2023 European Health & Fitness Market stanowi najbardziej kompleksowe badanie europejskiego rynku zdrowia i fitnessu i służy jako cenne źródło informacji dla profesjonalistów z branży. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki hojnemu wsparciu sponsorów:

Pełny raport można zamówić korzystając z następującego linku: https://europeactive.blackboxpublishers.com/en/publications

Przeczytaj także Najnowszy raport o europejskim rynku fitness

- REKLAMA -