Benefit Systems podpisał umowę z Pocztą Polską

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował o podpisaniu w dniu 12 września 2018 r. umowy z Pocztą Polską S.A.– działającą w imieniu własnym oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie („Umowa”) na okres 26 miesięcy od dnia 10 listopada 2018 r.. Przedmiotem Umowy jest zapewnienie dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Poczty Polskiej S.A. oraz pracowników Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej i ich rodzin oraz osób towarzyszących.

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego. Maksymalne wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Umowy wynosi 51.105.600,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów 105 tysięcy 600 złotych) brutto.

Źródło: Benefit Systems

- REKLAMA -