90 proc. pracowników odczuwa stres w pracy

Jak pokazują badania, 90 proc. pracowników odczuwa stres w pracy, a ponad połowa doświadcza go co najmniej raz w tygodniu. Zła kondycja psychiczna odbija się na życiu zawodowym i prywatnym pracowników.

Raport MultiSport Index 2023 realizowany jest co roku od 2017 na zlecenie Benefit Systems. Ma na celu zbadanie aktywności fizycznej i sportowej Polaków. W tym roku rozszerzono badanie o dodatkowe pytania dotyczące zdrowia psychicznego.
Wyniki nie napawają optymizmem. Aż 28 proc. pracowników przyznaje, że stres towarzyszy im w pracy „codziennie lub prawie codziennie”. Co piąty (18 proc.) zmaga się z nim nawet kilka razy w tygodniu.

Zaledwie co dziesiąty badany deklaruje, że nie odczuwa stresu związanego z pracą zawodową.

Najczęściej pracownicy czują się przeładowani obowiązkami – takie poczucie ma już połowa z nich (47 proc.). W efekcie bywają rozdrażnieni (35 proc.), nie mogą się skoncentrować (29 proc.) i tracą motywację do wykonywanych obowiązków (27 proc.).
Problemy w pracy nie kończą się wraz z zamknięciem drzwi do biura, a wpływają na całe nasze życie. Aż połowa ankietowanych (49 proc.) deklaruje, że zabiera problemy z pracy do domu. Co dziesiąty ankietowany (8 proc.) musiał wziąć z tego powodu zwolnienie lekarskie.

Stres kosztuje

Dr Dorota Molek-Winiarska, psycholog, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk zarządzaniu, zwraca uwagę, że długotrwały stres ma wpływ nie tylko na naszą pracę, ale też na zdrowie. I przytacza dane, według których aż 40 proc. wszystkich chorób serca to efekt właśnie chronicznego napięcia.

– Do najczęstszych konsekwencji stresu w pracy wliczamy również wypalenie zawodowe, zaburzenia psychiczne (np. depresja lub nerwica) oraz uzależnienia. Do tych ostatnich zazwyczaj dochodzi, gdy człowiek bezskutecznie próbuje samodzielnie zredukować chroniczne napięcie

– dodaje dr Molek-Winiarska.

Ekspertka podkreśla, że choroby pracownika wywołane stresem mają bardzo wymierny wpływ na funkcjonowanie firmy. Chodzi zarówno o zwolnienia lekarskie, jak i przychodzenie do pracy pomimo choroby, czego skutkiem jest obniżona produktywność. Do tego należy doliczyć: wysoką rotację, konieczność wyszkolenia nowych pracowników, wypadki przy pracy czy po prostu pogarszające się wyniki firmy.

Recepta na stres

W obliczu tak ogromnej ekspozycji na stres Polacy szukają sposobów na odreagowanie. Najlepszym z nich jest aktywność fizyczna (w tym spacery), którą wskazała już ponad połowa badanych – 56 proc. Dużo mniejszą popularnością cieszy się oglądanie telewizji i platform VOD (17 proc.) czy czytanie książek (14 proc.).

84 proc. badanych w MultiSport Index zgadza się ze stwierdzeniem, że regularne ćwiczenia redukują stres i złe emocje.

– Regularne eksponowanie organizmu na stresor, którym z biologicznego punktu widzenia jest trening, powoduje, że organizm uczy się radzić sobie sytuacją stresującą i towarzyszącym jej z podwyższonym stężeniem kortyzolu. W efekcie każda kolejna, powodująca zwiększenie stężenia kortyzolu sytuacja, będzie dla nas (z punktu widzenia fizjologii) stanem „znajomym”. Nie będzie powodowała paraliżującego zaburzenia równowagi. I co równie ważne, nasz organizm będzie doskonale potrafił wyciszyć się po ekspozycji na przyszłe stresory – mówi dr Iwona Piątkowska, doktor nauk o kulturze fizycznej w zakresie nauk biomedycznych.

– Wiele badań wykazuje związek aktywności fizycznej z pozytywnym nastawieniem do pracy oraz z satysfakcją z jej wykonywania. Jak wynika z badania MultiSport Index, już 79% aktywnych Polaków uważa, że regularna aktywność fizyczna zwiększa efektywność i zaangażowanie w pracy – dodaje dr Molek-Winiarska.

Jak donosi WHO, pół miliarda osób zachoruje do 2030 roku na choroby serca, otyłość, cukrzycę lub inne choroby niezakaźne związane z brakiem aktywności fizycznej, jeśli zaniechane zostaną działania zachęcające do większej aktywności. Szacunkowe koszty tego zaniechania wynoszą 27 miliardów dolarów rocznie.

Źródło: materiały prasowe
Fot. Siora Photography/ Unsplash

Przeczytaj też Polak zestresowany pracą

- REKLAMA -