Żywieniowe nawyki Polaków

Aż 65% polskich pracowników uważa, że odżywia się zdrowo. Tymczasem, jak wykazała druga edycja badania “Żywieniowe nawyki pracujących Polaków 2022”, dieta 77% ta ma niskie natężenie cech prozdrowotnych.

Firma Dailyfruits we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J.Nofera zrealizowała drugą edycję badania „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków 2022”. Celem badania było poznanie nawyków i przekonań żywieniowych polskich pracowników. Sprawdzono jakość ich codziennej diety oraz postawy wobec jedzenia zarówno w miejscu pracy uwzględniając tryb zdalny i stacjonarny, jak i w życiu codziennym. Zebrane wnioski potwierdziły, że pracownicy potrzebują wsparcia w edukacji żywieniowej i sprzyjających jej rozwiązań w miejscu pracy.

Dla pracodawców wyniki drugiej edycji badania powinny być wyraźnym sygnałem, że niezbędne są inwestycje w profilaktyczne działania. Powinny one obejmować m.in. konsultacje dietetyczne dla pracowników i stałą współpracę ze specjalistami ds. żywienia, a także dbałość o dostępność zdrowej żywności w przestrzeni biur i zakładów pracy.

Mylne przekonanie o zdrowym odżywianiu

Aż 65% polskich pracowników uważa, że odżywia się zdrowo. W rzeczywistości jednak tak nie jest, gdyż przeprowadzona w badaniu analiza częstotliwości spożycia konkretnych kategorii produktów wykazała, że dieta 77% pracujących Polaków ma niskie natężenie cech prozdrowotnych. Porównanie wyników z dwóch edycji badania pokazało, że pracownicy nie poprawili na przestrzeni ostatnich lat jakości swojej diety. Wzrosło jednak ich przekonanie o jej prozdrowotności. Przykładem jest spożycie owoców.

Aż 88% respondentów deklaruje, że ważne jest dla nich, aby dieta była bogata w owoce, ale niestety 48% respondentów wciąż nie zjada codziennie owoców, a kilka razy dziennie sięga po nie jedynie 19% ankietowanych.

Niewłaściwa dieta a nieprawidłowe BMI

Jedną z głównych przyczyn występowania nieprawidłowej masy ciała jest niewłaściwa dieta. Obecnie, jak potwierdziło badanie, 44% polskich pracowników ma BMI, które nie mieści się w normie. Nadwaga to problem 27% ankietowanych, z otyłością zmaga się 12%, natomiast niedowaga dotyczy 5% badanych.

W porównaniu z pierwszą edycją badania „Żywieniowe nawyki pracujący Polaków” z 2020 roku, parametry nadwagi i otyłości zwiększyły się o 2 punkty procentowe. Zauważalna jest więc tendencja wzrostowa w zakresie masy ciała pracujących Polaków.

Dlatego tak istotne jest wsparcie dietetyka w procesie zmiany nawyków żywieniowych. Jednak tylko 44% ankietowanych, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy zmieniło sposób odżywania, realizowało to pod okiem dietetyka. Oznacza to, że próba ta była podejmowana na własną rękę co skutkowało, jak potwierdziły wyniki badania, niższą skutecznością w grupie szczególnie potrzebującej, czyli osób z nadwagą i otyłością. W tej grupie, jeśli proces zmiany nawyków żywieniowych był realizowany pod opieką dietetyka, jego skuteczność zwiększała się aż o połowę.

Polacy chcą postawić na zdrowie i dobre samopoczucie

Pracownicy chcą zmienić swoje nawyki żywieniowe, przede wszystkim kierując się chęcią poprawy swojego stanu zdrowia i lepszego samopoczucia. To główny powód zmiany diety dla ponad 90% ankietowanych. Czynniki te powinny mieć także duże znaczenie dla pracodawców, gdyż stan zdrowia pracowników wynikający także z diety oraz samopoczucie, ma duży wpływ również na efektywność w życiu zawodowym. Badanie pokazuje jednak, że z fachowej pomocy dietetyka skorzystało w ciągu ostatnich 24 miesięcy tylko 21% zapytanych pracowników. Dla pracodawców może to być sygnał, że warto stworzyć taką możliwość w miejscu pracy. Tym bardziej, że porównanie dwóch edycji badań pokazuje, że dieta pracujących Polaków wcale się nie poprawiła, jednak większość ankietowanych jest przekonanych, że odżywia się zdrowo. W efekcie oznacza to, że zdecydowana większość pracowników nie ma świadomości popełnianych błędów żywieniowych, dlatego niezbędna jest także edukacja żywieniowa.

Trendy wprowadzania działań wspierających zdrowe odżywianie w organizacjach są obecne w polskich przedsiębiorstwach na coraz szerszą skalę. Coraz więcej mówi się o pozytywnym wpływie zdrowego stylu życia na zdrowie, samopoczucie i efektywność. Cieszy fakt, że to zainteresowanie rośnie nie tylko wśród osób indywidualnych ale i przedsiębiorstw, których firmowe programy promujące zdrowie uwzględniają aspekt żywienia. Biorąc pod uwagę, że problem nieprawidłowej masy ciała dotyczy obecnie aż 44% pracowników, jak potwierdziło nasze badanie, niezbędna jest profilaktyka zdrowotna i oferowanie w miejscu pracy kolejnych rozwiązań sprzyjających budowaniu zdrowych postaw

– komentuje Magdalena Kartasińska – Kwaśnik, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Druga edycja badania „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków 2022” została zrealizowana przez firmę Dailyfruits we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J.Nofera na próbie 1091 respondentów.

Źródło: materiały prasowe

Fot. Tangerine Newt/Unsplash

- REKLAMA -