Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2016 z dnia 5 października 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 27/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. informuje, że w dniu 27 listopada 2017 r. do Emitenta wpłynęło pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) przedstawiające zastrzeżenia Prezesa UOKiK w związku z prowadzonym na wniosek Emitenta postępowaniem w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Emitenta kontroli nad Calypso Fitness S.A.

Wątpliwości Prezesa UOKiK dotyczą przedstawionej przez Emitenta definicji rynku właściwego w aspekcie produktowym. Prezes UOKiK dostrzega w przedmiotowej koncentracji m.in. potencjalną możliwość  ograniczenia konkurencji na rynkach pakietów usług sportowo–rekreacyjnych oferowanych pracodawcom oraz świadczenia dostępu do usług sportowo–rekreacyjnych w klubach fitness.

Zgodnie z art. 96a ust. 4 ustawy o ochronie konkurencji, Emitent ustosunkuje się do zastrzeżeń, o których mowa w art. 96a ust. 3 tej ustawy, w terminie przewidzianym przepisami prawa.

Zgłoszone zastrzeżenia nie przesądzają o ostatecznej decyzji Prezesa UOKIK w przedmiotowej sprawie.

Źródło: Benefit Systems S.A.

- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ