Samsung zbadał życie hybrydowe pracowników

W marcu przyszłego roku miną dwa lata od momentu, w którym musieliśmy przeorganizować swój styl życia. Zmieniliśmy też codzienne nawyki i przyzwyczajenia oraz dopasowaliśmy nasze otoczenie domowe do realiów pracy hybrydowej. Jak dziś postrzegamy tę nową rzeczywistość? Szukając odpowiedzi na to pytanie Samsung przeprowadził jedno z najszerzej zakrojonych ogólnoeuropejskich badań nad post-pandemicznymi trendami w organizacji pracy. Wyniki nowego badania Samsung pokazują, że pracownicy wolą nową wolność niż nieefektywną obecność w biurze.

Życie hybrydowe – nowa norma

Ponad połowa (51%) polskich respondentów twierdzi, że w wyniku przejścia na model hybrydowy stali się bardziej produktywni. Co szósty zatrudniony w Polsce (15%) przyznaje, że ma problem z „odcięciem” się od pracy. Jednocześnie tylko 12% respondentów chciałoby powrócić do tradycyjnego modelu pracy od 9:00 do 17:00.
Kolejnych siedmiu na dziesięciu badanych (70%) twierdzi, że technologia umożliwiła im dostosowanie się do nowej rutyny. 71% mówi, że pomogła im uniknąć błędów.
Nadal jednak poszukujemy szczęścia. 83% europejskich zatrudnionych pragnęłoby większego wsparcia ze strony pracodawców w zakresie odnajdywania się w nowym modelu życia i pracy.

Z ogólnoeuropejskiego badania obejmującego ponad 14 000 respondentów wynika, że konwencjonalny podział pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym należy do przeszłości.

Aż 86% Europejczyków żyjących w modelu hybrydowym deklaruje bowiem, że ich zdaniem nie ma już powrotu do pracy w trybie od 9:00 do 17:00. Odsetek osób pragnących pozostać przy tym wychodzącym z mody schemacie jest najniższy w Niemczech, Szwecji i Polsce – w krajach tych odpowiednio 7%, 11% i 12% badanych przedkłada pracę w ściśle określonych godzinach ponad rozwiązanie hybrydowe.

Bardziej produktywni, bardziej zadowoleni

Możliwość pracy hybrydowej jest w Polsce uznawana za główną przyczynę poprawy produktywności (51%), planowania i organizacji (48%) oraz elastyczności dzięki pracy we własnym tempie (46%) lub w zgodzie z ustalonym harmonogramem (44%). Dwie piąte badanych (41%) twierdzi, że zmienił się ich sposób myślenia, a 37% ma większą motywację.

Aż 40% polskich pracowników stwierdziło, że ich spojrzenie na życie hybrydowe zmieniło się na bardziej pozytywne w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Przy czym odsetek ten był większy wśród osób w wieku 18-34 lata (43%) niż w grupie 35-54 lat (40%) czy powyżej 55 lat (33%). Głównymi powodami, dla których ich pogląd na życie w modelu hybrydowym poprawił się, jest to, że łatwiej jest im dopasować się do zadań domowych i innych zobowiązań (54%), wykonać więcej zadań w krótszym czasie (44%) i odpocząć w ciągu dnia (42%). Jedna trzecia badanych mniej martwi się o swój wygląd (35%), a ten sam odsetek zauważył poprawę samopoczucia psychicznego.

Meik Wiking, założyciel i dyrektor wykonawczy The Happiness Institute, podjął współpracę z Samsung, aby zbadać przyszłość schematów i modeli pracy.

– Dziś, gdy potrzeby nowości i elastyczności ustępują obowiązkowej obecności w biurze i rozmytym, niedookreślonym granicom, pracownicy szukają wskazówek. Pragną znaleźć równowagę pomiędzy produktywnością a dobrostanem, ponieważ życie hybrydowe niesie ze sobą pewne wyzwania

– wyjaśnia Meik Wiking.

Kultura “zawsze dostępnych”

Choć niektórzy perfekcyjnie opanowali sztukę życia hybrydowego, co szósta osoba zatrudniona w Polsce (15%) ma problem z „odcięciem” się od pracy. W efekcie ma poczucie, że pracuje albo non-stop, albo do późnych godzin nocnych. Pracownicy wykorzystują swój czas zaoszczędzony na codziennych dojazdach do biura na różne sposoby.

Najczęściej poświęcają go rodzinie (58%), nadrabianiu zaległości w pracach domowych (52%) i czytaniu (46%). Kolejne 45% osób ogląda telewizję/filmy, ćwiczy (43%) lub gotuje/piecze (43%).

Korzystając z tego, że więcej czasu spędzamy w domu, możemy wykonywać w tym samym czasie więcej zadań niż kiedykolwiek. Najpopularniejszym w Europie sposobem, w jaki radzimy sobie z wymogami zawodowymi i domowymi, jest realizowanie ich jednocześnie (30%). Odsetek ten wynosi w Polsce 33%, przy czym trzech na dziesięciu badanych (28%) twierdzi, że płynnie przechodzi od obowiązków zawodowych po domowe. Jedna czwarta (26%) żongluje zadaniami na przemian. Jeden na ośmiu badanych (13%) korzysta ze wsparcia inteligentnych urządzeń domowych. Taki sam odsetek ucieka się do priorytetowego traktowania wymagań domowych kosztem swojej pracy.

Model hybrydowy – plusy

Zachęcające jest to, że polscy pracownicy, którzy przyjęli model hybrydowy, twierdzą, że jakość różnych aspektów ich życia poprawiła się w wyniku tej zmiany. Trzy piąte twierdzi, że lepiej się relaksuje i dba o życie rodzinne (odpowiednio 56% i 63%). 60% odkryło, że ma więcej wolnego czasu. Prawie połowa badanych twierdzi, że ma teraz czas na ćwiczenia, a także że poprawiła się ich produktywność (odpowiednio 47% i 48%).

Jaka przyszłość?

By poradzić sobie z presją kultury „zawsze dostępnych” prawie trzy piąte (57%) polskich pracowników aktywnie poszukuje sposobów na stworzenie granicy między życiem osobistym a zawodowym. W Hiszpanii odsetek ten wzrasta do trzech czwartych (74%). W Wielkiej Brytanii spada do nieco powyżej dwóch na pięciu (46%) zatrudnionych. Kolejne dwie na pięć badanych osób (46%) stworzyło przestrzeń w swoim domu, aby łatwiej było im egzekwować te granice.

Twórcy inteligentnych technologii wytrwale starają się wyjść naprzeciw tej potrzebie i umożliwić znaczące, głębokie kontakty w świecie, w którym fizycznie jesteśmy od siebie oddzieleni. Z badania wynika, że technologia pomogła siedmiu na dziesięć osób w Polsce (70%) dostosować się do nowych rutynowych działań. 79% respondentów zadeklarowała, że pomaga im ona wyznaczyć nowe granice i odzyskać kontrolę nad życiem. Co szósty badany w Europie (16%) ustawia alarmy w urządzeniu mobilnym, kolejne 13% wykorzystuje pomoc inteligentnych sprzętów domowych, 10% korzysta z aplikacji do zarządzania czasem, natomiast 38% używa inteligentnych urządzeń i aplikacji, by kontrolować czas przeznaczany na obsługę zarówno urządzeń służących do pracy, jak i tych domowych.

Mimo wszystko aż 83% europejskich zatrudnionych oczekuje doskonalszych technologii i lepszego wsparcia ze strony pracodawców. Pozwoliłoby im to lepiej dostosować się do tego nowego sposobu funkcjonowania.

Czas pracownika

– To dla firm krytyczny moment, w którym muszą odnaleźć się w obliczu życia hybrydowego. Raport z naszego badania wskazuje, że dziś pracownicy czują moc pozwalającą im stawiać swoje potrzeby na pierwszym miejscu. W miarę jak świat coraz bardziej się otwiera i coraz więcej ludzi decyduje się podróżować, firmy muszą wyjść naprzeciw temu wyzwaniu, w przeciwnym razie poniosą porażkę – mówi Benjamin Braun, Chief Marketing Officer, Samsung Europe. – Pandemia sprawiła, że w większym stopniu polegamy na technologii przy realizacji zadań, które wcześniej były „analogowe”, a konieczność stawienia się w biurze stała się czymś, z czego można zrezygnować. Pracodawcy muszą zatem poważnie zastanowić się nad tym, jak poradzić sobie z wymogami narzucanymi przez nowoczesne życie hybrydowe.

– Inteligentne technologie pomogły Europejczykom radzić sobie z przenikaniem się sfer życia osobistego i zawodowego. Co piąty już dziś korzysta w tym celu z Internetu Rzeczy i inteligentnych urządzeń. Nadal jednak daleko nam do najlepszej możliwej wersji życia hybrydowego. W przyszłości prawdopodobnie technologia będzie mogła monitorować nie tylko nasze zdrowie fizyczne, ale też mentalne i poziom zadowolenia. Inteligentne urządzenia staną się naszymi asystentami ds. dobrostanu

– dodaje Meik Wiking, dyrektor wykonawczy The Happiness Research Institute.

Przeprowadzone badanie podkreśla istotną rolę, jaką nasze domy odgrywają w ułatwianiu nam przestawiania się na życie hybrydowe i przestrzeganiu granic. 61% Polaków dokonało lub planuje dokonanie remontu, bądź ulepszeń na rzecz realizacji założeń życia hybrydowego. Prawie połowa (44%) respondentów stworzyła w domach nową przestrzeń, by umocnić przestrzeganie granic pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. 32 % planuje przeprowadzkę lub już to zrobiła, wybierając przy tym nieruchomość lepiej dostosowaną do nowego stylu życia.

O badaniu

Firma badawcza Opinium przeprowadziła wywiady z próbką liczącą łącznie 14 000 pracowników w wieku powyżej 18 lat w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Danii, Grecji, Polsce, Niemczech i we Włoszech. Badanie przeprowadzono w 9 krajach przy użyciu metodologii online Opinium. Wywiady „w terenie” przeprowadzono między 8 a 19 października 2021 r., przy czym dokładny termin zależy od kraju.

Źródło: materiały prasowe
Fot. Jason Strull/Unsplash

- REKLAMA -