Postępowanie antymonopolowe UOKiK zakończy w 2019 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, że otrzymał postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na mocy którego przewidywany termin zakończenia postępowania antymonopolowego przewidziano na dzień 30 kwietnia 2019 roku. Prezes Urzędu wskazał, że z uwagi na złożony charakter postępowania i konieczność dalszej analizy sprawy zakończenie postępowania na obecnym etapie nie jest możliwe.

Przypomnijmy, że Benefit Systems nie zgadza się z zarzutami Prezesa UOKIK i przedłożyła swoje stanowisko w niniejszej sprawie.

Więcej informacji o sprawie na https://fitnessbiznes.pl/benefit-systems-nie-zgadza-sie-z-zarzutami-uokik/

 

- REKLAMA -