Postępowanie antymonopolowe – postanowienie

Jak poinformował w czerwcu 2018 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wszczęto postępowanie antymonopolowe przeciwko Fit Invest i Benefit Systems.

Podejrzenie podziału rynku

Postępowanie zostało wszczęte w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia w sprawie podziału rynku klubów fitness, podejrzeniem czynienia ustaleń dotyczących wyłączności współpracy z klubami fitness oraz podejrzenia ograniczania możliwości oferowania usług w ramach pakietów usług sportowo-rekreacyjnych. Postępowanie zostało wszczęte również przeciwko innym niż Spółka przedsiębiorcom, w tym podmiotom, w których Emitent bezpośrednio lub pośrednio, w tym poprzez Fit Invest, posiada udziały lub akcje.

Zarzuty Prezesa UOKiK

Benefit Systems nie zgodziła się z zarzutami Prezesa UOKIK i przedłożyła swoje stanowisko w niniejszej sprawie.
W końcu listopada informowaliśmy, że z uwagi na złożony charakter postępowania i konieczność dalszej analizy sprawy zakończenie postępowania nie było możliwe. Termin zakończenia postępowania antymonopolowego przewidziano na dzień 30 kwietnia 2019 roku. 30 kwietnia br. wysłaliśmy zapytanie do UOKiK i otrzymaliśmy od biura prasowego odpowiedź, że “postępowanie nadal trwa i tej chwili trudno jest określić dokładną datę zakończenia”.

Wczoraj na stronie Benefit Systems ukazała się jednak informacja, której treść publikujemy poniżej:

“W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 63/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku oraz 92/2018 z 28 listopada 2018 roku Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na mocy którego nowy przewidywany termin zakończenia postępowania antymonopolowego przewidziano na dzień 30 września 2019 roku. Prezes Urzędu wskazał, że z uwagi na złożony charakter postępowania i konieczność dalszej analizy sprawy zakończenie postępowania na obecnym etapie nie jest możliwe.”

Źródło: materiały prasowe

- REKLAMA -