Podwójny zysk Benefit Systems

Ponad milion użytkowników kart MultiSport oraz podwojenie zysku – Benefit Systems prezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku.

•    W I kwartale 2018 łączna liczba kart MultiSport w Polsce i na rynkach zagranicznych wyniosła 1 077,8 tys. sztuk
•    Przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems w I kwartale 2018 roku wzrosły o 28,1 proc., do poziomu prawie 284,7 mln zł
•    Zysk z działalności operacyjnej Grupy Benefit wyniósł w tym okresie 28,5 mln zł, co oznacza wzrost o 54,8 proc. rok do roku

Na koniec marca 2018 r. z kart MultiSport korzystało w Polsce ponad 916 tys. użytkowników. Oznacza to wzrost o 130 kart w porównaniu z I kwartałem 2017. W tym samym czasie liczba kart zagranicą podwoiła się osiągając poziom 162 tys. – z czego w Czechach funkcjonuje ponad 91 tys. kart, Bułgarii ok. 59 tys. kart i Słowacji ok. 12 tys. kart. Wzrost liczby kart był efektem m.in. skutecznych działań sprzedażowych, którym sprzyja rosnąca popularność aktywnego i zdrowego stylu życia, a także działania zwiększające atrakcyjność karty oraz umożliwiające całoroczną aktywność użytkowników.

Przychody segmentu Karty Sportowe (sprzedaż kart w Polsce) w I kwartale 2018 roku wyniosły 203,7 mln zł i były wyższe o 17,3 proc. w porównaniu do I kwartału 2017 roku, natomiast przychody segmentu Zagranica w tym okresie  wyniosły 42,4 mln zł, co oznacza wzrost o 144 proc. rok do roku.

W ramach działań zapewniających rosnącej liczbie użytkowników kart MultiSport dostępność odpowiedniej infrastruktury sportowej, Grupa Benefit Systems zarządzała w I kwartale spółkami prowadzącymi łącznie 85 klubów własnych. Dodatkowo Grupa miała udziały w spółkach zarządzających kolejnymi 60 obiektami oraz podpisaną umowę warunkową dotyczącą przejęcia 14 klubów S4 (umowa ta została zrealizowana po zakończeniu kwartału – w dniu 4 kwietnia 2018). Segment Fitness w omawianym okresie osiągnął 55,5 mln zł przychodów ze sprzedaży (+36,7 proc. rok do roku). Segment Fitness jest w pełni komplementarny z segmentem Kart Sportowych – nowo otwierane kluby gwarantują odpowiedni przyrost powierzchni, co znacząco wpływa na atrakcyjność oferty dla użytkowników kart sportowych.

Segment Kafeterie, czyli platformy MultiKafeteria i MyBenefit, odpowiadające za dystrybucję dodatkowych świadczeń pozapłacowych w obszarze sportu, kultury i turystyki, odnotował na koniec marca br. wzrost liczby użytkowników do poziomu niemal 305 tys. (+53 tys. rok do roku). Obroty MyBenefit i MultiKafeterii wyniosły w tym okresie łącznie 61 mln zł, co oznacza wzrost o 21 proc. rok do roku.

Skonsolidowany raport kwartalny GK Benefit Systems za 1Q2018 dostępny jest na stronie benefitsystems.pl.

- REKLAMA -