PFF powołuje Radę Dialogu Branżowego

Wszelkie analizy oraz badania rynkowe, które wykonywaliśmy jeszcze przed okresem pandemii już wtedy wskazywały na konieczność pewnych zmian w sektorze branży fitness. W/w wnioski, po pierwszych tygodniach funkcjonowania klubów i innych obiektów sportowych, tylko potwierdziły trafność tej tezy. Polska Federacja Fitness podjęła decyzję o powołaniu organu, który będzie bezpośrednią reprezentacją w rozmowach z podmiotami wew. naszej branży, a dokładniej mówiąc – pośrednikami kart sportowych – czytamy w informacji prasowej Polskiej Federacji Fitness, której pełną treść przedstawiamy poniżej.

Każdy z klubów – współpracujący z w/w podmiotami [czy też nie współpracujący z różnych względów] – odczuwa ekonomicznie i finansowo skutki pandemii także wśród tej części użytkowników obiektów z naszego z sektora, ale jak napisaliśmy wyżej – pandemia tylko uwidoczniła problem, który narastał jeszcze długo przed okresem pandemii.

Dzisiaj jest czas na wprowadzanie zmian dla modeli współpracy, które mocno zdezaktualizowały się w ciągu ostatnich lat. Zasadniczo niewiele jest modeli biznesowych na świecie, które przez kolejnych 10 lat nie aktualizują się istotnie. Pamiętamy wszyscy jaką ofertę kilka lat temu oferowały telekomy? Stawka za minutę, SMS etc. Dzisiaj nawet roaming jest w jednym abonamencie.
Fitness bezwzględnie wymaga nowego bodźca, który będzie pozytywnie oddziaływał na rynek klubów fitness. Dalsza współpraca z firmami pośredniczącymi bez istotnych zmian, może okazać się bardzo trudna, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwa z powodu braku rentowności.

Wspomniana wcześniej idea dot. powołania do życia przy Polskiej Federacji Fitness – RADY DIALOGU BRANŻOWEGO [Dalej RDB]. Głównym celem RDB byłoby reprezentowanie w rozmowach z w/w firmami, które obecnie dystrybuują karty sportowe do firm i części rynku B2C.

Obecnie trzon i fundament RDB składający się z właścicieli poniższych podmiotów [logotypy na grafice], wysłał zaproszenia do rozpoczęcia dialogu w celu zmiany modelu biznesowego w związku z nadzwyczajną zmianą okoliczności, z korzyścią dla obu stron.

RDB jest inicjatywą otwartą dla wszystkich zainteresowanych dołączeniem do w/w procesu negocjacji. Zachęcamy do członkostwa w PFF przy jednoczesnym wsparciu RDB.

Podmioty, które obecnie otrzymały zaproszenie do dialogu od RDB, to:

OK System
MultiSport Polska
VanityStyle Sp. z o.o.
PZU

W najbliższych dniach RDB rozpocznie pierwsze rozmowy z w/w podmiotami.

Planowane są również spotkania informacyjne dot. RDB, abyśmy mogli wspólnie wymienić poglądy z właścicielami obiektów z całego kraju. Na spotkaniach będziemy również poruszać dalsze plany działań PFF, gdzie będziemy otwarci na wszelkie sugestie ze strony wszystkich zainteresowanych. Pierwsze spotkanie tego typu planujemy odbyć w Warszawie. Wszystkich zainteresowanych szczegółami dot. Rady Dialogu Branżowego oraz dalszych działań PFF zapraszamy do kontaktu poprzez naszą skrzynkę mailową lub telefon: kontakt@polskafederacjafitness.pl, tel. +48 698 111 545

Artykuł sponsorowany
Fot. Geert Pieters/Unsplash

 

- REKLAMA -