MŚP: kara pieniężna uchylona

Jak informuje biuro Rzecznika MŚP, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił w całości decyzje wymierzające przedsiębiorcy karę pieniężną za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej podczas epidemii Covid-19 i umorzył postępowanie w sprawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze wymierzył przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości 15 000 złotych. Była to kara za niezastosowanie się do zakazu prowadzenia działalności związanej z obsługą stoków narciarskich.

Rozporządzenie wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. Przedsiębiorca odwołał się od decyzji organu I instancji do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Utrzymał on jednak w mocy zaskarżoną decyzję. Przedsiębiorca od decyzji organu II instancji wniósł skargę do WSA we Wrocławiu.

Zdaniem Rzecznika MŚP zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzony wyżej wymienionym rozporządzeniem, został wprowadzony bez należytej podstawy prawnej.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych na podstawie której zostało wprowadzone rozporządzenie, umożliwiała wprowadzenie czasowego ograniczenia działalności gospodarczej w drodze rozporządzenia. Tym niemniej nie dawała podstaw do wprowadzania całkowitego zakazu prowadzenia działalności.

W związku z tym wydane rozporządzenie przekraczało delegację ustawową. Tym samym administracyjne kary pieniężne nałożone za nieprzestrzeganie zakazów wynikających z rozporządzenia w ocenie Rzecznika nakładano bez podstawy prawnej. WSA we Wrocławiu uchylił niekorzystne dla przedsiębiorcy decyzje.

W ustnym uzasadnieniu wyroku WSA we Wrocławiu podzielił argumentację przedstawioną przez Rzecznika. Powołując się na art. 8 Konstytucji RP Sąd wskazał, iż przepis ten daje sądom kompetencję do analizowania zgodności badanych przepisów podustawowych z Konstytucją.

– WSA trafnie podkreślił, że prowadzenie działalności gospodarczej stanowi wolność konstytucyjną. Tym samym nałożenie administracyjnej kary pieniężnej na podstawie rozporządzenia wydanego bez stosownego upoważnienia ustawowego narusza przepisy Konstytucji RP

– powiedział Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Źródło: materiały prasowe
Fot. Erik Odiin/ Unsplash

- REKLAMA -