Miliony w klubach, miliardy w mięśniach?

IV edycja raportu „European Health & Fitness Market Report 2017” opracowanego przez Deloitte Niemcy oraz EuropeActive wskazuje na to, że europejska branża fitness złapała małą zadyszkę i po sprincie przeszła do spokojnego marszu.

Wartość całego rynku europejskiego w 2016 roku osiągnęła 26,3 mld Euro. Oznacza to spadek o pół procenta w porównaniu do 2015 roku. (w walutach krajowych wzrost o 3,1%). Główną przyczyną wzrostu przychodów jest wzrost liczby klubowiczów, a nie wzrost opłat członkowskich. Im więcej nowych klubów tym więcej członków. Wzrasta liczba klubów (+3,4%) i ich członków (+0,9%), ale maleją opłaty członkowskie (-1.0%) i inne przychody klubów fitness (-4,1%). Według prognoz w roku 2025 w europejskich klubach fitness będzie ćwiczyło 80 mln ludzi.

Rynek polski

Przychody ogółem na rynku polskim na koniec 2016 r. wyniosły  3,676 mld PLN, co oznacza wzrost o 0,8 % w stosunku do roku poprzedniego. Polska z 3% udziałem w rynku znajduje się na 9 miejscu w zestawieniu dziewięciu największych rynków ze względu na przychody osiągane przez kluby. 65 % rynku europejskiego należy pięciu krajów: Anglii (19 %), Niemiec (19 %), Francji (9%), Włoch (8%) i Hiszpanii (8%). 2,835 mln to łączna liczba członków polskich klubów fitness. W Polsce widoczny jest mniejszy wpływ wzrostu ilości klubowiczów na wzrost przychodów klubów. Opłata członkowska na przestrzeni ostatnich lat nieznacznie maleje.

Średnia, wynikająca z cennika, miesięczna cena karnetu w zł z VAT wynosi 116 zł. W raporcie z poprzedniego roku utrzymywała się ona na poziomie 125 zł. Dla porównania, średnia miesięczna cena karnetu na rynku europejskim wynosi 41,4 euro, czyli 175 zł. Polski wskaźnikach penetracji (liczba członków do wielkości populacji) wynosi (7,4%). Średni ważony wskaźnik penetracji w badanych krajach wynosi 7,8%.

2560 – tyle jest według danych z raportu wszystkich klubów w Polsce, co oznacza, że ciągle dużo klubów się otwiera, ale i kończy działalność. Dla porównania, na koniec 2015 r. było ich 2520.
Nadal utrzymuje się duże rozdrobnienie rynku. Większość klubów znajduje się w rękach prywatnych właścicieli. Liderem na rynku pozostaje Benefit Systems z liczbą 786, 1 tysięcy użytkowników. W raporcie programy pracownicze określane są fenomenem na skalę europejską.

Ranking największych operatorów klubów fitness w Polsce

Wśród największych operatorów istotną pozycję ma dwóch właścicieli – Benefit Systems (Calypso, Fabryka Formy, S4, Zdrofit, Fitness Academy) oraz Jatomi Fitness.

Operatorzy z największą liczbą klubów to w kolejności:

Calypso38
Jatomi37
Fabryka Formy18
Fitness Platinium17
S4 Fitness Club16
Energy Fitness15
Fitness Academy14
Zdrofit14
Fitness World10

Oraz tak zwane mikro fitness kluby: Mrs. Sporty  37 lokalizacji

Segmentacja rynku

Na polskim rynku kształtuje się segmentacja z dużym znaczeniem segmentu low-cost oraz wzrostem wyspecjalizowanych małych klubów.

Fuzje i przejęcia w branży

W Polsce głównym konsolidatorem jest Benefit System, który jest dostawcą kart umożliwiających pracownikom dostęp do obiektów sportowych. W 2016 Benefit Systems przeprowadził 3 transakcje (Zdrofit, Fitness Club S4, Tiger) zwiększające liczbę klubów o 35 oraz podpisując dwa listy intencyjne na zakup dodatkowych pakietów (50,1%) w Calypso Fitness i Fabryka Formy (33,3%).

Dokąd zmierza rynek – trendy i zmiany

Wyzwania, które stoją przed operatorami polskich klubów to:

  • Wzrost retencji (odnowienie zakupu usługi), który w Polsce kształtuje się na poziomie 29% w Polsce, a na dojrzałych rynkach to 50-60%.
  • Osiągnięcie średniej: 2 osoby ćwiczące / 1m2 klubu poprzez aktywizowanie grup, które mogą korzystać z klubu w godzinach innych niż te najbardziej popularne i tu upatruje się duży potencjał w seniorach oraz klientach z wolnymi zawodami.
  • Doskonalenie biznesowe, w celu uzyskania większej rentowności.
  • Świadome pozycjonowanie i wykorzystanie nowoczesnego marketingu, poszukiwanie sposobów na wyróżnienie się na rynku
  • Adaptacja do nowych technologii zarówno pod kątem treningowym, jak i biznesowym oraz prowadzonej komunikacji.

Źródło: Prezentacja wyników badania „EuropeanHealth& Fitness Market Report” Warszawa, 12 kwietnia 2017 r. / Deloitte Polska

Podcast Deloitte | Sprint czy marsz – w jakim tempie rośnie branża fitness? Nagranie rozmowy z 13 kwietnia 2017 – TUTAJ

- REKLAMA -