Mikro Granty na aktywizację dzieci i młodzieży

Dane przedstawione w ostatnich raportach o stanie zdrowia polskich dzieci oraz rekomendacje międzynarodowych instytucji zmuszają do refleksji. Odpowiedzią Ministerstwa Sportu i Turystyki na najnowsze doniesienia o znaczącym spadku formy fizycznej i negatywnych zmianach wśród najmłodszej części społeczeństwa jest program rządowy Mikro Granty.

– Naszym wspólnym celem jest zachęcenie jak największej liczby dzieci i młodzieży do regularnej aktywności sportowej. Program Mikro Granty to wsparcie ukierunkowane na organizowanie otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów i innych wydarzeń sportowych dla młodych ludzi

– mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Projekt zakłada wsparcie finansowe dla organizacji sportowych. Dotyczy on tych organizacji, które nie korzystały dotychczas ze wsparcia środków publicznych lub korzystały z tego wsparcia w niewielkim stopniu. Planowane w ramach Programu działania mają stanowić uzupełnienie modelu zarządzania projektami sportu powszechnego kierowanymi do małych i średnich podmiotów aktywizujących dzieci i młodzież.

Zachęcić dzieci do regularnego uprawiania sportu

– Główną ideą Mikro Grantów jest dotarcie do setek organizacji sportowych w całej Polsce. To małe lokalne kluby i stowarzyszenia mają realny wpływ na udział dzieci i młodzieży w aktywnych formach spędzania wolnego czasu. To właśnie lokalnie, kierując pomoc do tysięcy projektów, możemy dotrzeć do największej liczby dzieci i zaszczepić w nich sportowego ducha

– mówi Rafał Wosik, prezes Fundacji Orły Sportu, która została operatorem krajowym programu.

Fundacja Orły Sportu od ponad 30 lat promuje sport i zdrowie wśród Polaków. Zarówno wśród tych najmłodszych, ale też dorosłych i seniorów. Zadania Fundacji koncentrują się na zapewnieniu dostępu do szeroko rozumianej kultury fizycznej na terenie całego kraju. Dzięki Mikro Grantom wsparcie finansowe otrzymają setki małych klubów i stowarzyszeń. Będzie tym samym uzupełnieniem dotychczasowych projektów sportowych.

Celem programu jest zachęcenie dzieci do regularnego uprawiania sportu. Ważne jest wykształcenie zdrowych nawyków, które będą skutkować poprawą kondycji, stanu psychicznego i jakości życia polskiego społeczeństwa.

– To w okresie dziecięcym i młodzieżowym budujemy nasze zdrowie i formę na całe życie. Wypracowanie prawidłowych nawyków i regularna aktywność to podstawa dobrej przyszłości każdego człowieka – podkreśla Rafał Wosik.

Wydarzenia sportowe i zajęcia dla dzieci i młodzieży

Głównymi założeniami skutecznego działania programu jest zapewnienie dostępności do zajęć sportowych oraz budowanie motywacji do uprawiania sportu wśród dzieci, które mają najmniejsze możliwości korzystania z zorganizowanych sportowych aktywności. Głównym problemem lokalnych społeczności jest ograniczony dostęp do sportu. Wynika on w głównej mierze z bariery finansowej. Dzięki wsparciu rządowemu, poprzez Mikro Granty, zajęcia i wydarzenia sportowe staną się osiągalne dla tysięcy młodych Polaków.

Mikro Granty na aktywizację dzieci i młodzieży

Program Mirko Granty jest innowacyjną odsłoną rządowego wsparcia promocji aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Ogólna kwota przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na ten cel wynosi 30 mln zł. Środki przeznaczone są na organizację wydarzeń sportowych i zajęć dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Maksymalne wsparcie przewidziane na wydarzenie to 20 tys. zł. Jedna organizacja może zyskać dotacje na nie więcej niż 5 zadań. Oznacza to, że do końca listopada 2023 r. odbędzie się około 1500 wydarzeń w całej Polsce wspartych tym finansowaniem.

Nowością jest skierowanie projektu do beneficjentów, których łączna kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych im w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 200 tys. zł. Oznacza to, że na środki mogą liczyć głównie małe, lokalne organizacje sportowe, działające dotychczas bez wsparcia publicznych funduszy.

Wnioski do programu będzie można składać od 16 czerwca do 14 lipca 2023 r. przez stronę internetową www.mikrograntysportowe.pl

Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Źródło informacji: Fundacja Orły Sportu
Fot. Rachel/ Unsplash

Przeczytaj też Wady postawy u ponad połowy polskich dzieci

- REKLAMA -