Konsumenci pod lupą Europe Active

7 kwietnia odbyła się prezentacja kluczowych wniosków pierwszego badania konsumentów 2022 European Health and Fitness Consumer Survey wykonanego przez Deloitte na zlecenie EuropeActive. W styczniu 2022 roku 11 000 konsumentów z 19 krajów zostało zapytanych o ich zachowania związane z “konsumpcją” usług fitness.

Jednym z głównych wniosków płynących z badania jest fakt, że “hybrydyzacja” sektora będzie trwała. Badania wskazują, że konsumenci są aktywni na różne sposoby, co przedstawiono na ilustracji. Z badania wynika, że spośród 35% wszystkich konsumentów fitness, którzy trenują w klubie:

 • 16% ćwiczy tylko w klubie,
 • 7% ćwiczy w klubie i w domu,
 • 3% ćwiczy w klubie i na świeżym powietrzu,
 • 9% ćwiczy w klubie, na zewnątrz i w domu.Konsumenci pod lupą Europe Active

W 14 z 19 krajów liczba konsumentów, którzy ograniczyli swoją aktywność fizyczną od czasu wybuchu pandemii COVID-19 przekracza liczbę konsumentów, którzy zwiększyli częstotliwość ćwiczeń.  Świadczy to o negatywnym wpływie lockdownów na poziom aktywności fizycznej ludzi.

W poszczególnych krajach widoczne są różnice regionalne dotyczące popularności różnych środowisk treningowych. Mowa tu o klubie fitness, siłowni na świeżym powietrzu czy ćwiczeniach w domu.

Gdzie i jak ćwiczą konsumenci w Europie

Ponad 50% konsumentów stwierdziło, że ćwiczy przynajmniej raz w tygodniu. Dane te odnoszą się także do nastrojów konsumenckich dotyczących zwiększania poziomu aktywności fizycznej, jeśli tylko ćwiczenia są możliwe w bezpiecznym środowisku. Na to, jak i gdzie Europejczycy ćwiczą, wpływa kilka nadrzędnych czynników:

 • fitness na świeżym powietrzu, w domu i w klubie funkcjonują jako uzupełniające się elementy treningu,
 • milenialsi są siłą napędową dla rozwoju doświadczeń związanych z fitnessem,
 • covid-19 okazał się głównym czynnikiem zakłócającym rutynę w klubach fitness,
 • sprzęt i społeczność to klubowe USP,
 • mały sprzęt do ćwiczeń jest motorem napędowym treningu w domu,
 • aktywność fizyczna oferowana przez pracodawców odblokowała potencjał tkwiący w pracownikach, więcej osób zachęcono do fitnessu,
 • pośrednicy w branży fitness pełnią rolę “odźwiernych” dla studiów butikowych.

Branża fitness ma przed sobą bardziej cyfrową przyszłość, jednak monetyzacja treści cyfrowych pozostaje wyzwaniem. Kluby fitness i ich tradycyjna działalność nadal stanowi podstawę przychodów branży. Większość osób uprawiających fitness (54%) przewiduje również, że za rok będzie korzystać z urządzenia typu wearable. Stanowi to wzrost o 14 punktów procentowych w stosunku do obecnego poziomu.

Niniejsze badanie konsumenckie było możliwe dzięki hojnemu wsparciu:

Niniejsza publikacja jest częścią raportu 2022 European Health & Fitness Market Report (EHFMR), który jest dostępny w cenie 399 EUR (dla członków EuropeActive – 199 EUR)
i można go zamówić online – LINK

Fot. Geert Pieters/ Unpslash

- REKLAMA -