Globalna kampania Technogym promuje zdrowy tryb życia

W dniach 14 – 31 marca 2023 r. powraca globalna kampania Technogym promująca zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną.

W odpowiedzi na siedzący tryb życia i rosnącą falę otyłości wśród dorosłych i dzieci, Technogym stworzył globalną akcję charytatywną Let’s Move for a better world. Jej celem jest zachęcenie jak największej grupy ludzi do aktywności fizycznej. Akcja jest organizowana w klubach fitness wyposażonych w sprzęt Technogym.

Globalna kampania Technogym promuje zdrowy tryb życia

Od 14 do 31 marca 2023 r. osoby ćwiczące w obiektach z całego świata, które biorą udział w kampanii (w klubach, na uczelniach, w hotelach i firmach) będą mogły zbierać jednostki ruchu “Moves”. Ruchy te są sumowane. Po przekroczeniu określonego progu, przeliczane są na nagrody rzeczowe. Technogym ufunduje je następnie i przekaże organizacji walczącej z otyłością wśród dzieci, szkole lub placówce sportowej, wybranej przez klub.

Oprócz ważnego przesłania społecznego, kampania stanowi również bardzo skuteczne narzędzie, dzięki któremu obiekty fitness mogą stać się ambasadorami zdrowego stylu życia i wnieść konkretny wkład w lokalną społeczność. Podczas Let’s Move for a Better World 2023, obiekty mogą zaangażować swoich klientów w specjalne wydarzenia i zajęcia oraz zwiększyć ich lojalność, motywację i frekwencję.

Wspólny cel

Kampania pomaga również w budowaniu ducha zespołu poprzez zachęcanie do osiągnięcia wspólnego celu. Ostatnia edycja pokazała wymierne korzyści dla klubów fitness w tym aspekcie. Frekwencja wzrosła średnio o 26%, liczba nowych członków o 15%, a 86% klubowiczów i pracowników zauważyło, że klienci chętniej ćwiczą razem podczas treningów. W konsekwencji poprawiło to środowisko pracy i zapewniło lepszą atmosferę.

Nie bez znaczenia jest również wymiar wizerunkowy kampanii. Kojarzy się ona bardzo pozytywnie, pomaga budować trwałe relacje nie tylko z klubowiczami, ale również szerszą społecznością lokalną. Atutem kampanii jest jej uniwersalność i dostępność dla każdego: niezależnie od wieku, płci, kondycji fizycznej, predyspozycji zdrowotnych. Każdy, na miarę swoich swoich możliwości, może trenować i tym samym wesprzeć szczytny cel.

Swój udział w akcji kluby fitness mogą zgłosić na stronie do dnia 1 marca 2023: https://www.technogym.com/pl/letsmove/

Artykuł sponsorowany

 

- REKLAMA -