DFE FITNESS 24H – partner nie tylko w czasach pandemii

O bezpiecznym uruchamianiu klubów w dobie COVID-19 oraz zastosowaniu rozwiązań zapewniających płynność funkcjonowania biznesu w tym trudnym czasie rozmawiamy z Jarosławem Jaźwińskim, CEO firmy DFE Security Sp. z o.o., właściciela marki DFE Fitness 24h.

Właściciele i menedżerowie klubów mają przed sobą czas wzmożonych przygotowań do ponownego otwarcia obiektów. Jakie rozwiązania mogą państwo zaproponować jako dostawca automatyki wejść, aby wesprzeć kluby fitness w bezpiecznym ich uruchomieniu w czasach pandemii koronawirusa?

Jarosław Jaźwiński: ‒ W związku z panującą obecnie sytuacją wprowadziliśmy do oferty kilka innowacyjnych i skutecznych rozwiązań umożliwiających klubom bezpieczne wznowienie przerwanej działalności oraz wspierających działania prewencyjne zgodnie z wytycznymi
władz i służb sanitarnych w odniesieniu zarówno do klubów fitness, jak i siłowni. W tym trudnym okresie z pomocą przychodzą technologia i sztuczna inteligencja. Myślę tutaj głównie o zastosowaniu koncepcji automatycznej kontroli wejść w połączeniu z czytnikami
pomiaru temperatury ciała oraz systemem liczenia osób.

Jak zatem widzi pan powrót do nowej rzeczywistości?
‒ Tak naprawdę wszystkich klientów będą obowiązywały podobne zasady, które zostaną narzucone przez ustawodawców. Obostrzenia w klubach będą stopniowo łagodzone, ale utrzymanie limitu osób oraz prewencja w zakresie kontaktów z zarażonymi osobami na pewno pozostaną priorytetami. Przygotowując nowe rozwiązania skupiliśmy się na możliwości ich zintegrowania z urządzeniami kontroli wejścia DFE Fitness 24h działającymi już w klubach. Wiemy, że jednym z podstawowych symptomów zarażenia koronawirusem jest podwyższona temperatura ciała. Mając to na względzie, przygotowaliśmy całkowicie automatyczny i bezdotykowy czytnik pomiaru temperatury ciała MK Android, który pozwala na wykrycie stanu powyżej przyjętej normy u osób wchodzących do klubu w sposób szybki, bezpieczny i niewymagający angażowania personelu. Urządzenie wykrywa twarz i dokonuje
pomiaru bez zapisu cech identyfikacyjnych. Dzięki temu jest zgodne z przepisami RODO. Co więcej, działa w 100 proc. na polskim oprogramowaniu i nie wymaga udostępniania danych w obcej chmurze (jak to ma miejsce w przypadku innych rozwiązań dostępnych na
rynku). Czytnik MK Android jest również rozwiązaniem tańszymi i dokładniejszym (+/-0,3oC) w porównaniu z rozwiązaniami opartymi na kamerach IR.

Kolejnym proponowanym przez nas rozwiązaniem jest system liczenia osób 3D z trójwymiarową analityką obrazu. Działa on z dokładnością na poziomie 98 proc. W przypadku przekroczenia limitów wejść do wyznaczonej strefy następuje blokowanie możliwości wejścia dla osób wchodzących. Technologia ta dostarcza w czasie rzeczywistym informację o liczbie osób przebywających w danej strefie. Oprócz swojej podstawowej funkcji rejestracji tranzytu urządzenie posiada również opcję „wymuszenia” na osobie wchodzącej do danego pomieszczenia konieczności zdezynfekowania rąk. W przypadku niezastosowania się do zaleceń drzwi pozostają zablokowane i zostaje wygenerowany komunikat głosowy informujący o konieczności dezynfekcji rąk. Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno system liczenia osób, jak i czytnik pomiaru temperatury mogą być instalowane i łączone ze
wszystkimi oferowanymi przez nas rozwiązaniami kontroli dostępu: począwszy od drzwi manualnych, poprzez śluzy osobowe, a kończąc na bramkach. Należy też podkreślić, że można je zintegrować z różnym oprogramowaniem do zarządzania obiektami sportowymi.

Co z klubami, które mają już zainstalowane rozwiązania typu bramki kontroli dostępu lub śluzy? Czy istnieje możliwość doposażenia działających urządzeń we wspomniane przez pana wcześniej rozwiązania do pomiaru temperatury ciała czy licznik osób?
‒ Nasze systemy liczenia osób oraz mierzenia temperatury można oczywiście zintegrować
z każdym już zamontowanym modelem bramki lub drzwiami wejściowymi.

Co zrobić, jeśli klub nie ma systemów kontroli wejścia?
– Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w różnych segmentach rynku. Zaczynaliśmy
od systemów wejść do placówek bankowych, a obecnie działamy w obszarze obiektów wojskowych, zakładów produkcyjnych i wielkopowierzchniowych budynków biurowych. Nasze doświadczenie zdobyte w różnych branżach kumuluje się i daje możliwości szerszego spojrzenia na tematy kontroli wejść do różnych obiektów. W klubach fitness jesteśmy obecni od blisko siedmiu lat, a rozpoczęliśmy od nowego w tamtym czasie
segmentu klubów fitness 24/7. Naszymi klientami są m.in.: Just Gym, CityFit, Smart
Gym, Fitness Word, StepONE, Fitness24Seven oraz inne obiekty z branży fitness. W klubach
mogą być instalowane różne rozwiązania z zakresu fizycznej kontroli dostępu:
od prostych tripodów, bramek uchylnych i drzwi manualnych, po zaawansowane technologicznie śluzy osobowe. Wybór jednego z rozwiązań jest uzależniony od poziomu
zabezpieczeń, jakie chce mieć w swoim klubie właściciel, oraz od posiadanego budżetu.
Aby ułatwić naszym klientom poruszanie się po ofercie produktowej przygotowaliśmy
pakiety na każdą kieszeń, dostosowane zarówno do małych klubów, jak i dużych sieci
klubów fitness.

Do pierwszej kategorii zaliczamy pakiety niskobudżetowe z rozwiązaniami dla małych klubów (300‒400 mkw.). Są one stworzone z myślą o obiektach z tradycyjną recepcją, ale mogą też działać w systemie 24/7, co jest całkowitą nowością na rynku. W ramach tej kategorii oferujemy naszym klientom pakiety z drzwiami pojedynczymi z systemem wykrycia dwóch osób oraz z drzwiami podwójnymi z systemem wykrycia dwóch osób. Zastosowanie tych rozwiązań pozwala na stworzenie bariery wejścia dla osób bez wykupionego karnetu i tym samym na pełną kontrolę wejść osób uprawnionych.

Drugą kategorię stanowią pakiety dla klubów średniej wielkości (500‒1000 mkw.)
‒ obejmują rozwiązania z wysokimi bramkami uchylnymi. Dzięki wykorzystaniu w bramkach
wysokich szyb (do 180 cm), stanowiących sprawdzoną barierę wejścia, pakiety te można
dość uniwersalne zastosować zarówno w obiektach z tradycyjną recepcją, jak i tych
samoobsługowych działających w systemie 24/7. W każdym z tych przypadków mając
gwarancję wysokiego poziomu kontroli wejść i zabezpieczenia przychodów klubu.

Trzecia kategoria to pakiety z produktami dla klubów wielkopowierzchniowych (powyżej
1000 mkw.). Oferowane rozwiązania pozwalają na całodobową pracę klubu fitness
dzięki pełnej automatyzacji wejść. W tej grupie znalazły się automatyczne śluzy osobowe,
które charakteryzuje bardzo wysoki poziom wykrywania nieautoryzowanych przejść
oraz szybki tranzyt. Rozwiązanie to pozwala na szybką konfigurację z działającym w klubie
systemem abonamentowym, dzięki czemu autoryzacja przebiega w sposób szybki
i płynny. W zależności od istniejącego w danym klubie systemu zarządzania wejściem
autoryzacja na urządzeniach kontroli dostępu może odbywać się z wykorzystaniem:
karty klubowej, QR kodu, odcisku palca lub każdego z tych rozwiązań w systemie mieszanym.

Wdrożenie koncepcji automatycznego klubu fitness pozwala na zbudowanie przewagi konkurencyjnej i podniesienie prestiżu obiektu z równoczesnym podwyższeniem
bezpieczeństwa dla klubowiczów.

Co, pana zdaniem, powinni zrobić właściciele klubów fitness w obecnej sytuacji?
‒ Uważam, że przede wszystkim powinni poznać ofertę produktów dostępnych na
rynku, aby wykorzystać je do zabezpieczenia klubów w czasach podwyższonego ryzyka
epidemii. Nie ma lepszego sposobu niż testy urządzeń i zapoznanie się z ich działaniem.
Zapraszam do kontaktu.

Dziękujemy za rozmowę.

- REKLAMA -