Certyfikacja made by PZPN

Funkcjonujący w społeczeństwie mechanizm oceniania i porównywania prędzej czy później musiał również objąć jeden z fenomenów społecznych ostatniej dekady. Bezdyskusyjnie jest nim dynamiczny rozwój szkółek piłkarskich. Pojawiają się one na mapie Polski niczym grzyby po deszczu. Z tego powodu powstała inicjatywa pozwalająca obiektywnie i merytorycznie ocenić podmioty działające w tym ważnym obszarze. Mowa oczywiście o Programie Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla szkółek piłkarskich.

O programie

To projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej. Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja szkółek. Przyznanie szkółce piłkarskiej certyfikatu na jednym z czterech poziomów (złotym, srebrnym, brązowym lub zielonym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez nią wielu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. Jednostki wyróżnione w ten sposób przez PZPN dołączają do elitarnego grona szkółek będących najlepszym miejscem dla dzieci do rozwijania ich piłkarskich umiejętności.

Program certyfikacji ma bardzo ważną rolę do odegrania. Praca z młodzieżą to bardzo specyficzna działalność. Trenerzy pracujący z dziećmi często opierają się na swoim doświadczeniu wypracowanym przez lata pracy w piłce nożnej lub własnej karierze piłkarskiej. Doświadczenie jest nie do zastąpienia, ale musi być również poparte konkretną i usystematyzowaną wiedzą, zgodną ze współczesną metodologią szkolenia właściwą dla określonego wieku piłkarza. Aby móc w pełni wydobyć potencjał drzemiący w młodym zawodniku, trener musi znać jego indywidualne cele i potrzeby. Wszystko to stawia przed trenerami młodzieży bardzo wysokie wymagania. Ich ocenie służy właśnie program certyfikacji.

Jednocześnie program mocno koncentruje się na badaniu i ocenie jakości kadry trenerskiej w naszym kraju. Przeprowadzane w certyfikowanych szkółkach wizyty monitorujące oprócz aspektu oceniającego, mają również niezwykle ważny walor edukacyjny. W ten sposób program nie tylko obiektywnie ocenia obecny poziom poszczególnych szkółek, ale również pozwala na zaplanowanie drogi rozwoju dla własnej organizacji i wprowadzenia jej na kolejne, coraz wyższe poziomy.

Źródło: PZPN

 

- REKLAMA -