Benefit w rozkwicie

Grupa Kapitałowa Benefit Systems opublikowała raport z działalności za I kwartał 2017 r.

W sprawozdaniu czytamy, że łączne przychody ze sprzedaży w okresie od 1.01.2017 do 31.03. 2017 wyniosły 220 490 000 zł.

Przychód ze sprzedaży kart sportowych to 173 738 000* zł.

W omawianym okresie znacząco wzrosły przychody ze sprzedaży segmentu Fitness w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. Jest to przede wszystkim efekt podwojenia liczby klubów inwestycyjnych w spółkach zależnych.

Na koniec pierwszego kwartału 2017 roku inwestycyjne sieci fitness prowadziły łącznie 128 klubów o powierzchni blisko 172 tysięcy m2. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 roku baza inwestycyjnych klubów fitness powiększyła się o 57 obiektów.

Przychody z segmentu Fitness, czyli  wygenerowane przez kluby należące do grupy Benefit Systems osiągnęły kwotę 37 018 000* zł.

W raporcie  czytamy:

„Jednym z celów strategicznych Grupy jest inwestowanie w rynek fitness, które ma na celu umocnienie oraz zwiększenie atrakcyjności flagowego produktu, czyli programu MultiSport. Dzięki inwestycjom kapitałowym w kluby fitness Grupa gwarantuje rosnącej grupie użytkowników kart sportowych stabilną i atrakcyjną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.”

*dane za okres 1.01.2017 do 31.03.2017

Źródło: https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/raport/grupa-kapitalowa-benefit-systems-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-i-kwartal-2017/

- REKLAMA -