Benefit Systems: rekordowy IV kwartał 2022 roku

Grupa Benefit Systems podała wstępne wyniki za IV kwartał 2022 r. Na koniec grudnia liczba kart sportowych na wszystkich rynkach grupy osiągnęła rekordowy poziom 1,6 mln. Zysk operacyjny przekroczył 213 mln. Początek roku to kontynuacja pozytywnych trendów.

Spółka szacuje, że w I kwartale 2023 liczba użytkowników programu MultiSport wzrosła o 120 tysięcy w Polsce oraz o ponad 30 tysięcy na rynkach zagranicznych. W całym 2023 r. Benefit Systems oczekuje wzrostu liczby kart w Grupie o około 300 tysięcy oraz dalszej poprawy rentowności prowadzonej działalności.

– Za nami bardzo udany rok. Kończymy go z rekordową liczbą 1,6 mln kart sportowych, dobrym wynikiem operacyjnym i mocnym bilansem. W trakcie całego 2022 roku, mimo pierwszych miesięcy poświęconych na odbudowę naszego biznesu po pandemii, pozyskaliśmy prawie pół miliona nowych użytkowników. Sam czwarty kwartał był także bardzo udany – liczba kart wzrosła o ponad 120 tysięcy w Polsce i ponad 50 tysięcy na rynkach zagranicznych

– mówi Bartosz Józefiak, członek Zarządu Benefit Systems.

– Na szczególną uwagę zasługuje frekwencja w klubach fitness w ubiegłym roku, która była najwyższa od dekady. Popyt na ofertę klubów fitness znacząco przerósł nasze oczekiwania. Własne sieci fitness zakończyły rok z liczbą karnetów na poziomie ponad 180 tysięcy. Przychody były wyższe o ponad 20% w stosunku do wyników zaraportowanych na koniec czwartego kwartału 2019 roku. Liczne inicjatywy skoncentrowane na optymalizacji kosztów wdrażane od początku pandemii oraz wygenerowane w ubiegłym roku przychody zaowocowały istotną poprawą rentowności naszych klubów fitness. Ten obszar był ważnym elementem wzrostu zysków w 2022 roku w porównaniu do okresu sprzed pandemii, a jego wpływ wyniósł ponad 40 mln zł – dodaje Józefiak.

Grupa odnotowała znaczną poprawę wyników względem okresu sprzed pandemii Covid-19 (wzrost rentowności operacyjnej o 1 p.p. w 2022 roku względem 2019 oraz o 6,2 p.p. w 4 kwartale ub.r.). Przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems w 2022 r. wyniosły 1909,7 mln zł i były wyższe o 100% w stosunku do 2021 roku, co przełożyło się na zysk operacyjny w wysokości 212,8 mln zł. Wynik EBITDA w 2022 r. był o 117% wyższy i wyniósł 444,9 mln zł.

W Polsce

Na koniec IV kwartału 2022 roku karty sportowe posiadało ponad 1 187,3 tys. osób w Polsce. Benefit Systems szacuje, że w trakcie pierwszego kwartału bieżącego roku liczba kart w Polsce zwiększy się o 120 tys. Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na aktywność fizyczną w obiektach sportowych, Grupa kontynuuje rozwój oferty Programu MultiSport. Poszerza grono partnerów (ponad 4,7 tys. obiektów w Polsce), jak i rozwija własną sieć klubów fitness. Na koniec minionego roku w portfolio Grupy znajdowało się 170 własnych klubów, w tym siedem nowych: cztery otwarte w Warszawie (Zdrofit PZO, Lazurowa, HUB, Mennica), po jednym w Starej Iwicznej (Zdrofit NPark), w Wodzisławiu Śląskim (Fabryka Formy) i w Łodzi (FitFabric Strażacka).

Spółka odnotowała w omawianym okresie dużo wyższą aktywność użytkowników w stosunku do analogicznego okresu przed pandemią (choć nieco niższą rok do roku).

– Od zakończenia pandemii obserwujemy bardzo wysoką aktywność klientów klubów fitness. Tak było w całym 2022 roku. Zjawisko to jest ważnym czynnikiem wpływającym na popyt oraz rosnące przywiązanie klientów i użytkowników do produktu. Jednocześnie potrafimy w takim otoczeniu generować satysfakcjonujące marże

– wyjaśnia Bartosz Józefiak.

Według wstępnych danych w IV kwartale 2022 r. Segment Polska odnotował przychody na poziomie 403,2 mln zł (wzrost o 43% względem analogicznego okresu w 2021 r.). EBIT wyniósł 72,1 mln zł, a EBITDA 123,9 mln (wzrost o 63% względem IV kwartału 2021 r.).
Spółka koncentruje się na dalszym rozwoju platformy MyBenefit, zarówno technologicznym (moduł Active z grywalizacją), jak i produktowym – rozszerzona oferta usług w kategorii Turystyka.

W IV kwartale ub.r. liczba użytkowników wzrosła do 614 tys., a obroty na platformie osiągnęły poziom 200,9 mln zł. Oferta Grupy jest intensywnie rozwijana również w ramach programu MultiLife, który w pierwszym kwartale bieżącego roku będzie promowany w ramach szerokiej kampanii marketingowej, budującej rozpoznawalność marki oraz wspierającej sprzedaż.

Rynki zagraniczne

Na rynkach zagranicznych na koniec grudnia 2022 r. aktywnych było łącznie 430,8 tys. kart. Według szacunków Benefit Systems, w pierwszym kwartale br. ich liczba wzrośnie o ponad 30 tys. Przychody Segmentu Zagranica wyniosły w IV kwartale ub.r. 159,6 mln zł, a zysk operacyjny 2,2 mln zł. Obecnie działa 15 klubów własnych w Czechach, 8 w Bułgarii oraz 1 w Słowacji. Na rynku tureckim kontynuowane są działania związane z budową sieci partnerskiej oraz sprzedażą kart sportowych wśród pracodawców.

Podsumowując

– Obserwujemy dynamiczny wzrost zapotrzebowania, zarówno na benefity, jak i na usługi fitness. Ten popyt najlepiej widać na szacunkowych wynikach sprzedaży kart sportowych w Polsce. W pierwszych miesiącach roku zwiększyliśmy bazę kart o 120 tysięcy, realizując tym samym w trzy miesiące naszą poprzednią, roczną prognozę. Sprzedaż karnetów B2C oraz wolumeny na rynkach zagranicznych w pierwszym kwartale są zgodne z oczekiwaniami i nie obserwujemy negatywnych efektów dwucyfrowych podwyżek cenników, przeprowadzonych na początku roku – mówi Bartosz Józefiak.

– Bardzo aktywnie rozwijamy naszą sieć klubów własnych: otworzyliśmy dwa nowe, wielkopowierzchniowe obiekty My Fitness Place w Krakowie oraz klub Form Factory w czeskim Brnie. Dzięki udanej transakcji z Calypso Fitness S.A., dodatkowo powiększyliśmy naszą bazę o 16 obiektów w bardzo atrakcyjnych i perspektywicznych lokalizacjach. Działania te są ważne ze względu na potrzeby użytkowników kart MultiSport oraz obserwowany od kilku kwartałów stabilny wzrost zainteresowania treningami w naszych sieciach. Liczymy, że ten trend będzie się utrzymywał i wspierał naszą rentowność w kolejnych latach.

Z dużym optymizmem patrzymy na resztę roku i oczekujemy dalszych wzrostów. W Polsce chcemy w 2023 r. dodać od 180 do 200 tysięcy kart sportowych oraz ok. 30 tysięcy karnetów. Na rynkach zagranicznych planujemy wzrost liczby kart na poziomie 100 tysięcy. W 2022 roku odnotowaliśmy bardzo dobrą rentowność operacyjną i mamy ambicje, by zwiększyć ją w tym roku. Podtrzymujemy także chęć rekomendowania wypłaty dywidendy na poziomie istotnie wyższym niż 60% zysku netto za poprzedni rok – dodaje Bartosz Józefiak.

Ważne wydarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

Benefit Systems, w ramach transakcji z Calypso Fitness S.A., przejmie 16 klubów, które znacząco wzmocnią ofertę Grupy w miastach z dużym potencjałem wzrostu, przede wszystkim w Szczecinie (4 obiekty) i Trójmieście (7 obiektów). Pozostałe kluby zlokalizowane są w Warszawie (2), Wrocławiu (1), Krakowie (1) oraz Częstochowie (1). Po transakcji liczba klubów własnych Grupy w Polsce wzrośnie do 186. Wartość przejmowanych klubów została ustalona na 54 mln złotych (z tej kwoty 34,3 mln przypada na zaległe wierzytelności, przysługujące Benefit Systems wobec Calypso Fitness.).

W pierwszym kwartale Spółka uzyskała także pozytywną decyzję organizacji B Lab Europe w sprawie recertyfikacji B Corp. Benefit Systems jest tym samym pierwszą i jak dotąd jedyną spółką giełdową w Polsce, która po tym, jak dołączyła do ruchu B Corp w 2018 r., odnowiła certyfikację. Proces recertyfikacji, czyli niezależnej weryfikacji przeprowadzonej przez B Lab, był tym trudniejszy, że dotyczył roku 2021, w którym flagowy produkt spółki i branża fitness zmagały się m.in. z licznymi pandemicznymi ograniczeniami.

Źródło: materiały prasowe
Fot. Anastase Maragos/ Unsplash

- REKLAMA -