Benefit Systems chce skupić swoje akcje

Zarząd Benefit Systems S.A. ogłosił ofertę zakupu 63242 akcji własnych spółki.  Oferowana cena zakupu jednej akcji wynosi 900 zł. Spółka poinformowała, że przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty maksymalnie do 57 000 000 zł. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Benefit Systems rozpocznie się w dniu 16 września 2019 roku, a zakończy w dniu 20 września 2019 roku. Rozliczenie wszystkich transakcji nastąpi w dniu 27 września 2019 roku. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.

Oferta przeprowadzana jest zgodnie z zasadami programu nabywania akcji własnych określonych w uchwale nr 23/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku oraz w uchwale Zarządu Spółki z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zasad nabywania w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych. Oferta przeprowadzona jest w związku z obowiązującą w Spółce Polityką Dystrybucji Zysków do Akcjonariuszy na lata 2016-2019 (ogłoszoną raportem bieżącym nr 3/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku).

Źródło: materiały prasowe
Fot. pexels/ Pixaby

- REKLAMA -