Prywatne ubezpieczenia zdrowotne: Rynek w rozkwicie

Niemal 3,7 mln Polaków posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Jest to o 17 proc. więcej niż w 2020 roku. Na koniec III kwartału 2021 r. Polacy wydali na prywatne ubezpieczenia zdrowotne ponad 760 milionów złotych, czyli o blisko 15 proc. więcej niż w roku poprzednim. Zwiększa się także liczba świadczeń realizowanych w ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. To dowód na pogłębiający się dług zdrowotny w Polsce.

Zdaniem Marcina Rybarczyka, kierownika w Departamencie Ubezpieczeń Zdrowotnych Compensa TU SA Vienna Insurance Group, wartość rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w 2021 roku przekroczy 1 mld zł.

Jak wskazuje portal prawo.pl, za wyborem prywatnych polis zdrowotnych przemawia m.in. atrakcyjna cena, łatwiejsze umówienie wizyty z lekarzem pierwszego kontaktu oraz szybka diagnostyka. Popularność zyskały zwłaszcza pakiety obejmujące dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej i kilku lekarzy specjalistów.

– Z perspektywy statystycznego Polaka, jeżeli ma on dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego, kiedy musi skorzystać z opieki medycznej, zrobi to prywatnie bez ponoszenia dodatkowych, dużych kosztów

– uważa Marcin Rybarczyk.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne – kto płaci?

Posiadane pakiety to w większości świadczenia opłacane częściowo lub całkowicie przez pracodawców. Z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) wynika, że grupowe ubezpieczenia zdrowotne stanowią ok. 75 proc. całego portfela ubezpieczeń zdrowotnych. Takie ubezpieczenie to standard w firmach, które zatrudniają powyżej 500 pracowników i mają siedzibę w dużej aglomeracji miejskiej.

Prawo.pl podaje, że rośnie także liczba osób wykupujących polisy zdrowotne na własną rękę. Dodatkowym ubezpieczeniem objętych jest coraz więcej osób spoza dużych miast.

Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, uważa, że wzrost zainteresowania polisami jest m.in. odpowiedzią na rosnący dług zdrowotny.

W opinii ekspertki jesienią ub.r. zwiększyła się liczba chorych nie tylko z powodu koronawirusa, ale również izolacji i wynikającego z niej braku naturalnej odporności, a pogarszający się stan zdrowotny całego społeczeństwa skutkuje większym zapotrzebowaniem na specjalistów i badania.

– Główną potrzebą jest dziś dostęp do lekarza pierwszego kontaktu i specjalistycznej opieki medycznej. Rozwiązaniem, które gwarantuje zarówno dostęp do specjalisty, jak i terapii, mogą stać się ubezpieczenia szpitalne o kompleksowym zakresie, finansujące np. drogie, nierefundowane terapie – mówi Dorota M. Fal.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/zdrowie/rynek-prywatnych-ubezpieczen-zdrowotnych,513006.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom/ prawo.pl
Fot. Online Marketing/ Unsplash

Przeczytaj też  Zdrowie pracowników pod lupą

- REKLAMA -