Prognoza: niższy zysk Benefit Systems

Zarząd Benefit Systems S.A. poinformował, że pomimo rosnących przychodów w 2019 roku na poziomie skonsolidowanym oraz stabilnego zgodnie z oczekiwaniami Spółki wzrostu sprzedaży kart sportowych, w wyniku szeregu zdarzeń dotyczących działalności w obszarze fitness, w szczególności: zastosowania po raz pierwszy standardu MSSF 16 mającego wpływ na prezentację kosztów leasingu, tendencji spadkowej w przychodach generowanych przez kluby fitness oraz przeprowadzonych w 2018 roku jednorazowych transakcji nabycia aktywów, szacowany zysk na działalności operacyjnej (EBIT) Grupy Kapitałowej Benefit Systems może być niższy o od 5 do 10%, a zysk brutto – od 30% do 40%, w stosunku do roku 2018.

Komunikat dotyczący prognozy wyników finansowych za rok 2019 ma charakter jednostkowy i nie zmienia dotychczasowej polityki Spółki o niepublikowaniu prognoz wyników.

Źródło: materiały prasowe Benefit Systems

- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ