MAD DOGG ATHLETICS wygrywa przed sądem UE

Mad Dogg Athletics, Inc. („Mad Dogg”), światowy lider branży indoor cycling, dostawca metod treningowych, szkoleń oraz sprzętu do treningu na rowerach stacjonarnych, występujący pod znanym na całym świecie znakiem towarowym SPINNING®, wygrywa w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Unii Europejskiej, który wydał przełomową decyzję w sprawie przeciwko Aerospinning Master Franchising, Ltd., firmy dążącej do unieważnienia powszechnie uznawanych praw do znaków towarowych należących do Mad Dogg na terenie Unii Europejskiej.

W odpowiedzi na skargę o naruszenie prawa do wykorzystania znaku w Republice Czeskiej przez AEROSPINNING, w odniesieniu do treningu na rowerach stacjonarnych, AMF złożyła w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej („EUIPO”) wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do spornego znaku SPINNING® zarejestrowanego przez Mad Dogg. Mimo, iż prawa Mad Dogg do zastrzeżonego znaku były mocno chronione przez EUIPO w dwudziestu dziewięciu krajach UE, jego 5 Izba Odwoławcza stwierdziła, że termin ten w Republice Czeskiej stał się nazwą ogólną, zwykle używaną do nazywania treningu na rowerach stacjonarnych i przystąpiła do unieważnienia pełnej rejestracji znaku SPINNING® w całej Unii Europejskiej.

Mad Dogg odwołał się do Sądu UE w Luksemburgu, który w dniu 8 listopada 2018 roku, unieważnił decyzję Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej („EUIPO”) ponieważ EUIPO nie rozważył właściwego kręgu odbiorców.
“W niniejszej sprawie, EUIPO przy podejmowaniu decyzji, czy należący do Mad Dogg znak towarowy SPINNING® utracił zdolność odróżniającą towary oznaczone tym znaki-em od konkurencyjnych towarów, powinien był wziąć pod uwagę głębokie rozumienie nazwy SPINNING® przez odbiorców profesjonalnych, jako dobrze znanego identyfikatora źródłowego na rynkach UE” powiedział Dr. Jens H. Steinberg z kancelarii Greyhills Rechtsanwälte, adwokat prowadzący apelację.

“Przez prawie dwie dekady, z sukcesem egzekwowaliśmy prawa do znaku Spinning® na terenie UE. Cieszymy się, że Sąd UE słusznie wykazał krytyczną wadę decyzji EUIPO, polegającą na nierozważeniu właściwego kręgu odbiorców. Nie biorąc pod uwagę uznania marki SPINNING® wśród właścicieli klubów fitness, profesjonalnych nabywców stacjonarnych rowerów treningowych, którzy stanowią około 95% odpowiedniego kręgu od-biorców w Republice Czeskiej, decyzja ta nie mogła zostać podjęta. Jak stwierdził Sąd, „powyższy błąd w ocenie przy definiowaniu właściwego kręgu odbiorców sprawia, że wadą dotknięta jest cała decyzja, co w rezultacie uzasadnia stwierdzenie jej nieważności.” oświadczył dr Steinberg.
Konrad Gatien, adwokat Mad Dogg z kancelarii Keats Gatien, LLP w Beverly Hills, pochwala decyzję Sądu uchylającą niższe orzeczenie EUIPO, które nazwał „zadziwiającym” w świetle dobrze ugruntowanych przepisów mówiących o tym, że ocena ważności znaku musi uwzględniać właściwy krąg odbiorców.

“Mad Dogg stworzył markę SPINNING® nazywającą trening na rowerach stacjonarnych – indoor cycling ponad 25 lat temu i szybko stała się ona światowym fenomenem. Po drodze, Mad Dogg konsekwentnie promował i chronił swoją markę, aby zapewnić, że konsumenci kojarzą SPINNING® tylko z Mad Dogg i certyfikowanymi instruktorami programu treningowego na rowerach stacjonarnych SPINNING®. Od czasu do czasu pojawiały się nadużycia tego terminu, ale uznawaliśmy, że mimo, iż niewłaściwe, to są one stosunkowo niewinne i że można przypisać tego typu zajścia naturalnej preferencji do nazywania towaru lub usługi za pomocą popularnej, opatrzonej zastrzeżonym znakiem towarowym nazwy, a nie nazwy ogólnej – w tym przypadku indoor cycling. Nie będzie niczym dziwnym, kiedy powiemy, że sytuacja Mad Dogg przypomina sytuacje innych ważnych marek takich jak: Kleenex, Xerox, Band-Aid czy Thumbdrive. W wszystkich tych przypadkach ważne jest, aby pamiętać, że kiedy właściwy krąg od-biorców rozumie i rozpoznaje markę jako znak towarowy, to znaczy, że właściciel tego znaku wykonał swoją pracę w zakresie ochrony swoich praw i uprawniony jest do ich posiadania.”

Prezes Zarządu Mad Dogg, John Baudhuin, pochwalił orzeczenie Sądu. ”Decyzja ta odzwierciedla nasze ciągłe starania mające na celu ochronę marki SPINNING® przed konkurentami i fałszerzami, którzy szukają tylko okazji, aby zagrabić zaufanie, reputacje i przychylność, które wypracowaliśmy w relacjach z ludźmi kochającymi nasz program SPINNING®. Jako marka, oryginalna i najbardziej rozpoznawalna w dziedzinie treningu na rowerach stacjonarnych – indoor cyling, doceniamy lojalność, którą nasi Klienci wykazali w ciągu ostatnich 25 lat i będziemy nadal chronić całą naszą rodzinę znaków towarowych SPIN®, SPINNER® i SPINNING® przed nieautoryzowanym użyciem przez naśladowców i osoby naruszające prawo na całym świecie.”

O Mad Dogg Athletics:
Firma Mad Dogg została założona w 1994 roku i ma swoją siedzibę w Venice w Kalifornii (USA). Mad Dogg stworzył nazwę SPINNING® do nazwania treningu na rowerach stacjonarnych – indoor cycling, oraz posiada rodzinę znaków zastrzeżonych SPIN®, nazywającą sprzęt fitness i programy treningowe, wśród których znajdują się takie marki jak SPIN®, SPINNER®, SPINNING® i logo kolarza.

Mad Dogg użycza licencji na używanie swojego znaku towarowego przez takie firmy, jak: Nike, Polar, Red Bull, Precor, jak również przez dziesiątki tysięcy klubów fitness na całym świecie. Zajęcia typu indoor cycling Mad Dogg SPINNING® są prowadzone przez ponad 250 000 certyfikowanych instruktorów, w ponad 35 000 klubach, w 80 krajach świata. Aby dowiedzieć się więcej o Mad Dogg Athletics i programie SPINNING® zapraszamy na naszą stronę internetową www.spinning.com .

W Polsce, wyłącznym przedstawicielem edukacji programu SPINNING®, oraz dystrybutorem oryginalnych rowerów marki SPINNER® produkowanych przez Precor® jest Towarzystwo Handlowe MATMARCO Sp. Z o. o. Więcej informacji na stronie www.matmarco.pl .

Źródło: materiały prasowe Matmarco

 

 

- REKLAMA -