Benefit Systems: rekordowe wolumeny, marże i zyski

Grupa Benefit Systems na koniec grudnia 2022 r. osiągnęła rekordowy poziom 1,6 mln kart sportowych w Polsce i za granicą. Odnotowała również znaczną poprawę wyników w porównaniu do okresu sprzed pandemii. Zysk operacyjny wyniósł w ubiegłym roku łącznie 213 mln zł. Benefit Systems oczekuje w 2023 r. dalszej poprawy rentowności prowadzonej działalności oraz wzrostu liczby kart w Grupie o około 300 tysięcy.

Przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems w 2022 r. wyniosły 1909,1 mln zł i były wyższe o 100% w stosunku do 2021 roku. Przełożyło się to na zysk operacyjny w wysokości 212,8 mln zł. Wynik EBITDA w 2022 r. był o 117% wyższy i wyniósł 444,8 mln zł.

Segment Polska

Na koniec IV kwartału 2022 roku karty sportowe posiadało ponad 1 187,3 tys. osób w Polsce. Segment Polska odnotował przychody na poziomie 403,3 mln zł (wzrost o 43% względem analogicznego okresu w 2021 r.). EBIT wyniósł 72,1 mln zł, a EBITDA 123,9 mln (wzrost o 63% względem IV kwartału 2021 r.). Benefit Systems kontynuuje rozwój oferty programu MultiSport, zarówno poszerzając grono partnerów (ponad 4,7 tys. obiektów w Polsce), jak i rozwijając własną sieć klubów fitness.

Na koniec minionego roku w portfolio Grupy znajdowało się 170 własnych klubów fitness, w tym siedem nowych: cztery otwarte w Warszawie (Zdrofit PZO, Lazurowa, HUB, Mennica), po jednym w Starej Iwicznej (Zdrofit NPark), w Wodzisławiu Śląskim (Fabryka Formy) i w Łodzi (FitFabric Strażacka).

Spółka koncentruje się na dalszym rozwoju platformy MyBenefit, zarówno technologicznym (moduł Active z grywalizacją), jak i produktowym – rozszerzona oferta usług w kategorii Turystyka. Oferta Grupy jest intensywnie rozwijana również w ramach programu MultiLife, który w pierwszym kwartale bieżącego roku promowany jest w ramach szerokiej kampanii marketingowej, budującej rozpoznawalność marki oraz wspierającej sprzedaż.

Segment Zagranica

Na rynkach zagranicznych na koniec grudnia 2022 r. aktywnych było łącznie 430,8 tys. kart. Przychody Segmentu Zagranica wyniosły w IV kwartale ub.r. 159,0 mln zł, a zysk operacyjny 2,1 mln zł. Obecnie działa 15 klubów własnych w Czechach, 8 w Bułgarii oraz 1 w Słowacji. Na rynku tureckim kontynuowane są działania związane z budową sieci partnerskiej oraz sprzedażą kart sportowych wśród pracodawców.

Benefit Systems opublikował wraz z wynikami finansowymi również Raport niefinansowy za 2022 rok – pobierz raport.

Struktura Grupy Benefit Systems

Komentarz Bartosza Józefiaka, członka Zarządu Benefit Systems, dotyczący wyników

(opublikowany wraz z szacunkowymi wynikami za IV kwartał 2022 r.):

Za nami bardzo udany rok, który kończymy z rekordową liczbą 1,6 mln kart sportowych, dobrym wynikiem operacyjnym i mocnym bilansem. W trakcie całego 2022 roku, mimo pierwszych miesięcy poświęconych na odbudowę naszego biznesu po pandemii, pozyskaliśmy prawie pół miliona nowych użytkowników. Sam czwarty kwartał był także bardzo udany – liczba kart wzrosła o ponad 120 tysięcy w Polsce i ponad 50 tysięcy na rynkach zagranicznych. Na szczególną uwagę zasługuje frekwencja w klubach fitness w ubiegłym roku, która była najwyższa od dekady. Popyt na ofertę klubów fitness znacząco przerósł nasze oczekiwania.

Własne sieci fitness zakończyły rok z liczbą karnetów na poziomie ponad 180 tysięcy, a przychody były wyższe o ponad 20% w stosunku do wyników zaraportowanych na koniec czwartego kwartału 2019 roku. Liczne inicjatywy skoncentrowane na optymalizacji kosztów wdrażane od początku pandemii oraz wygenerowane w ubiegłym roku przychody zaowocowały istotną poprawą rentowności naszych klubów fitness. Ten obszar był ważnym elementem wzrostu zysków w 2022 roku w porównaniu do okresu sprzed pandemii, a jego wpływ wyniósł ponad 40 mln zł.

Źródło: materiały prasowe
Fot. Victor Freitas/ Unsplash

- REKLAMA -