Benefit podsumował 2017 rok

Firma Benefit Systems SA podsumowała 2017 rok. Ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok można zapoznać się na stronie internetowej  – link do sprawozdania

Na koniec 2017 roku z kart MultiSport korzystało łącznie 996,6 tys. użytkowników, z czego 865,5 tys. w Polsce oraz 131,1 tys. szt. na rynkach zagranicznych – w Czechach (ok. 74 tys.), Bułgarii (ok. 48 tys.) i Słowacji (ok. 9 tys.). Wzrost liczby kart był efektem m.in. skutecznego wykorzystywania potencjału rynkowego związanego z rosnącą popularnością zdrowego i aktywnego stylu życia, zarówno w Polsce jak i zagranicą, oraz działań zwiększających atrakcyjność karty oraz utrzymujących całoroczną aktywność wśród użytkowników.

Przychody segmentu Karty Sportowe (sprzedaż kart w Polsce) w 2017 roku wyniosły 730,7 mln zł i były wyższe o 17,7 proc. w porównaniu do 2016 roku, natomiast przychody segmentu Zagranica (agregowane wyniki spółek z Czech, Słowacji i Bułgarii) w tym okresie  wyniosły 91,9 mln zł, co oznacza ponad dwukrotny wzrost rok do roku.

Grupa Benefit Systems od kilku lat bezpośrednio inwestuje w rozwój branży fitness w celu zapewnienia rosnącej liczbie użytkowników kart MultiSport odpowiedniej infrastruktury sportowej. W ramach tych działań na koniec 2017 roku spółki zależne zarządzające klubami fitness prowadziły 77 obiektów w Polsce oraz 12 zagranicą (w Czechach i Bułgarii). Dodatkowo Grupa posiada udziały w spółkach zarządzających kolejnymi 56 obiektami oraz podpisaną umowę warunkową dotyczącą przejęcia 15 klubów S4. Segment Fitness w omawianym okresie osiągnął 180 mln zł przychodów ze sprzedaży. Segment Fitness jest w pełni komplementarny z segmentem Kart Sportowych i przez nowo otwierane kluby gwarantuje przyrost powierzchni i w  efekcie zwiększenie atrakcyjności oferty dla użytkowników kart sportowych.

Materiały: Benefit Systems

- REKLAMA -