Co ma komunikacja do ekonomii

Styl komunikowania się trenerów i instruktorów z klientami klubów fitness odgrywa ogromną rolę. Sposób, w jaki porozumiewa się kadra klubu podczas sesji treningowych, znacząco wpływa na wiele czynników. Na frekwencję na zajęciach, częstotliwość treningów, retencję i, co najważniejsze, na lojalność klientów.

Tekst: Krystian Kempa

Trenerzy komunikujący się w skuteczny sposób motywują klientów nie tylko bezpośrednio, ale także drogą pośrednią poprzez rozwijanie spójności grupowej. Grupy, w których
kładzie się nacisk na komunikację, charakteryzują się silnym poczuciem wspólnoty. Poza tym szybciej rozwijają się w nich stosunki społeczne, a to znowu wpływa na wytrwałość ćwiczących i ich zaangażowanie. Panie Eva Bartha i Szilvia Perényi, obie z Katedry Ekonomii i Zarządzania Sportem Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie w Debreczynie na Węgrzech, przeprowadziły arcyciekawe badanie. Miało ono na celu przeanalizowanie podobieństw i różnic w jednostkach treningowych oraz wyłowienie grup trenerów stosujących różne style komunikacji. Celem badania było również sprawdzenie wpływu stylu komunikacyjnego
na rozwój spójności grupowej, frekwencji na zajęciach i długości okresów treningowych, co jest rozumiane jako efektywność ekonomiczna trenerów. Założono na początku, że uczestnictwo w zajęciach, wytrwałość i zaangażowanie klientów różnią się w zależności
od wybranego i stosowanego stylu komunikacji trenerów. W celu zebrania informacji do analizy przeprowadzono wywiady osobiste i zebrano wypełnione kwestionariusze od 20 trenerów i 160 klientów w jednym z dużych ośrodków sportowych na Węgrzech.
W badaniu wzięli udział instruktorzy i ich podopieczni, którzy uczestniczyli w zajęciach co najmniej trzy razy w tygodniu.

Style komunikacji
Panie Bartha i Perényi podzieliły style komunikacji stosowane przez instruktorów biorących udział w ich badaniu, opierając się na pracy Stevena M. Smitha, profesora psychologii, który w jednej ze swoich publikacji z 1985 roku wyróżnił cztery podstawowe style komunikacji:
bierny, agresywny, stanowczy i manipulacyjny. Definicją wyżej wymienionych stylów mogą być cechy charakterystyczne indywidualnego podejścia i stosunku do siebie oraz otoczenia.

W kontekście pasywnej komunikacji można znaleźć zarówno akceptację otoczenia, jak i brak akceptacji samego siebie. Osoby komunikujące się w ten sposób, charakteryzują się niską samooceną, stanami niepokoju, emanują negatywnymi uczuciami wobec samych siebie i towarzyszy im brak motywacji. Osoby z agresywnym stylem komunikacyjnym akceptują siebie, ale przeważnie nie akceptują otoczenia. Cechuje je brak pewności siebie. Jednakże negatywne uczucia i gniew nie odbijają się na nich samych. Są to również osoby, które nie lubią tracić kontroli w żadnym aspekcie swojego życia.

Stanowczy ludzie potrafią zaakceptować siebie i otoczenie, cechują się zdrowym samopoczuciem, a ich komunikacja jest otwarta i bezpośrednia. W tle stylu manipulacyjnego stoi brak akceptacji otoczenia, innych i siebie samego. Osoby takie charakteryzują się nieustającą nieufnością, dezorientacją i brakiem motywacji.
Według wyników badaną grupę reprezentowało:
– 32 proc. instruktorów komunikujących się w sposób agresywny,
– 32 proc. instruktorów komunikujących się w sposób bierny,
– 20 proc. instruktorów komunikujących się w sposób stanowczy,
– 16 proc. instruktorów komunikujących się w sposób manipulacyjny.

Wnioski
Po określeniu, w jaki sposób komunikują się ze swoimi klientami poszczególni instruktorzy
oraz przeanalizowaniu danych z ich zajęć okazało się, że style stanowczy i agresywny najlepiej wpływają na retencję i frekwencję uczestników na zajęciach. Udział klientów w zajęciach prowadzonych przez trenerów, którzy komunikują się w sposób stanowczy lub agresywny, jest większy, co oznacza większy i stały dochód dla placówki zatrudniającej takie osoby. Poza osobowością na sposób, w jaki komunikujemy się z otoczeniem, wpływa również poziom wykształcenia, poziom umiejętności i relacje emocjonalne między podmiotami uczestniczącymi w komunikacji interpersonalnej.

Świadome ustalenie sposobu, w jakim instruktorzy będą porozumiewali się z podopiecznymi, koreluje z większą frekwencją oraz dłuższym utrzymaniem klienta w klubie. Ważne jest to, aby trenerzy byli świadomi skuteczności tych technik i aby zapewnić im wszelkie narzędzia do tego, żeby mogli poprawić swoje wyniki.

Planowanie przyszłych szkoleń jest bardzo ważnym elementem na drodze do rozwinięcia kompetencji zawodowych osób uprawiających zawód związany z fitnessem. W ramach programu rozwojowego poszczególnych instruktorów i trenerów, oprócz kursów poprawiających umiejętności bezpośrednio związane z uprawianą profesją, powinno zaplanować się kursy podnoszące umiejętności komunikacyjne.

Fot. stock.adobe.com

Artykuł się  ukaał się w Magazynie Fitness Biznes

- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ