Agile marketing – sposób na trudne czasy cz. 1

Ostatni artykuł zakończyłem słowami “Obecnie wygra ten, kto szybciej będzie potrafił przystosować się do nowych warunków, ktoś kto będzie zwinny”, więc pora na rozwinięcie tej myśli.

Marcin Jędrzejczyk

Obecna sytuacja wymusza na nas szybkie podejmowanie decyzji i jeszcze szybsze działanie. Aktualnie obserwujemy aktywności mniejszych lub większych marek, kluby i trenerzy przenoszą się do świata online – jedni ze skutkiem lepszym, drudzy z gorszym, ale wszyscy z dnia na dzień musieli przeprogramować swoje plany i działania. Tutaj powtórzę swoje słowa, że obecnie wygra ten, kto szybciej będzie potrafił przystosować się do nowych warunków, ktoś kto będzie zwinny. A jeśli mowa o zwinności, to z pomocą przychodzi Agile Marketing. Czym jest agile marketing i jak go można wykorzystać w swojej organizacji, o tym poniżej.

Na wstępie odrobina historii i teorii. Agile marketing (zwinny marketing) wywodzi się z branży IT. W 2001 roku został ogłoszony Manifest Agile (1), którego podstawowymi wartościami są:
1. Ludzie oraz interakcje ponad procesami i narzędziami
2. Działające oprogramowanie ponad złożoną dokumentacją
3. Współpraca z klientem ponad negocjacją kontraktu
4. Reagowanie na zmianę ponad trzymanie się planu

Ten manifest jest oparty na 12 zasadach (2):
1. Priorytetem jest zadowolenie klienta poprzez wczesne i ciągle dostarczanie cennego oprogramowania.
2. Pozytywne przyjmowanie zmieniających się potrzeb, nawet późno w rozwoju oprogramowania.
3. Działające oprogramowanie jest dostarczane często (z reguły tygodniowo).
4. Bliska współpraca pomiędzy interesariuszami a deweloperami.
5. Projekty są tworzone wokół zmotywowanych osób, którym powinno się ufać.
6. Komunikacja “twarzą w twarz” jest najlepszą komunikacją.
7. Działające oprogramowanie jest podstawowym miernikiem sukcesu.
8. Stały rozwój, umożliwiający równe tempo.
9. Ciągłe skupianie uwagi nad techniczną doskonałością i dobrym projektem.
10. Niezbędna jest prostota – sztuka maksymalizowania ilości pracy niewykonanej.
11. Najlepsze wymogi i projekty wychodzą z zespołów, które się samoorganizują
12. Niezbędne jest ciągłe poprawianie wydajności poprzez analizowanie możliwości poprawy oraz dostosowywanie ich do uzyskanych wniosków.

Jak już wcześniej wspomniałem, podejście Agile wywodzi się z branży IT i skutecznie od wielu lat jest wdrażane do zarządzania czy marketingu, oczywiście nie w stopniu jeden do jednego. Za każdy razem jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb. Obecnie Agile możemy spotkać w wielu metodach, takich jak: SCRUM – który w swojej metodyce skupia się na kreatywnej i adaptacyjnej pracy zespołowej w celu rozwiązywania złożonych problemów, LEAN – które opiera się na nieustannym eliminowaniu z procesów niepotrzebnych rzeczy i czynności, czy KANBAN – który koncentruje się na redukowaniu czasu realizacji i ilości pracy w toku

Teraz podstawowe pytanie. Jak to można przełożyć na język i działania marketingowe i jak to może pomóc w branży fitness? Jak teorię wykorzystać w praktyce? O tym już w następnej części.

1. https://agilemanifesto.org/iso/pl/manifesto.html
2. Ambler W. S., Holitza M.,(2012). Agile For Dummies / https://agilemanifesto.org/iso/pl/principles.html

Fot. unplash

- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ