Marketing robiony muzyką

0
160 wyświetleń

Kwestia lojalności klientów spędza sen z powiek niejednemu specjaliście od marketingu. Osoby pracujące w tym sektorze często spłycają ten temat lub traktują bardzo powierzchownie. Próbując uzyskać efekty w jak najkrótszym czasie, skupiają się na wywarciu powtarzalności dokonywania zakupów przez klientów, co w linii prostej doprowadza do osiągnięcia zysku netto.

Tekst: Krystian Kempa

Lojalność klientów to jednak bardziej złożona i wielopłaszczyznowa tematyka, a przyglądając się zachowaniom osób młodych, okazuje się ona jeszcze bardziej kompleksowa, co udowodnił Doktor Melvyn Hillsdon z International Centre for Health and Society, Department of Epidemiology and Public Health, University College London.
Wyniki jego badania z 2001 roku jasno wskazały, że osoby w wieku 16-24 lat legitymują się najniższym poziomem lojalności (48%) w porównaniu z innymi grupami wiekowymi. Uzasadniono to napędzaniami sytuacyjnymi, na przykład zmianą szkoły, co często wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania, rozpoczęciem pracy lub jej całkowitym brakiem.
Doktor Melvyn Hillsdon, twierdzi również, że młodzi członkowie klubów fitness (16-24 lat) legitymują się często tak zwaną udawaną lub fałszywą lojalnością. Korzystają oni zazwyczaj z miesięcznych subskrypcji, jednocześnie monitorując rynek w poszukiwaniu lepszych ofert. Na drugim biegunie stoją osoby powyżej 55 roku życia, które preferują roczne subskrypcje, a ich lojalność sięga nawet 70%.
Poznanie profili lojalnościowych swoich klientów i zrozumienie ich zachowań jest kluczowe dla każdego przedsiębiorcy. Baza klientów klubów fitness jest szeroka, o ile nie jest to klub o profilu ściśle ukierunkowanym na wąskie grono odbiorców. Jak wcześniej wspomniałem, stopień ich lojalności różni się i dlatego powinno się stosować różne strategie w celu jego
wzmocnienia.

Stymulująca rola muzyki
Jednym z takich „wzmacniaczy”, działającym na najmłodsze grono odbiorców, czyli to najtrudniejsze, jest muzyka odtwarzana podczas zajęć grupowych. Znaczenie muzyki w przemyśle usługowym jest dobrze znane i wyraźnie określone. Kwestia wykorzystywania muzyki podczas robienia różnych interesów była i jest szeroko badana. Udowodniono, że służy ona do pobudzenia emocji, wywarcia uczucia przyjemności, skupienia uwagi czy pobudzenia wyobraźni klientów. Kilka innych badań udowodniło, że muzyka odgrywa kluczową rolę w życiu rozwijających się młodych ludzi. Dlaczego by w tej sytuacji nie wykorzystać obu tych faktów i połączyć ich ze sobą?
Panie Jillian Sweeney (Senior Lecturer, Faculty of Economics and Commerce, University of Western Australia, Perth) i Fiona Wyber (Space Management Co‐ordinator, BP Retail Merchandise, BP Australia, Melbourne, Australia) w badaniu z 2002 roku zatytułowanym: The role of cognitions and emotions in the music‐approach‐avoidance behavior relationship zauważyły, że niektóre grupy demograficzne mogą być przyciągane lub zniechęcane do konkretnego usługodawcy poprzez muzykę, jaką w danym miejscu
się odtwarza. Jedno z największych badań dotyczących wpływu muzyki na efektywność reklamy, przeprowadzone przez Panów Branthwaite’a i Ware’a w 1997 roku wykazało, że to nastolatkowie są najbardziej świadomymi odbiorcami muzyki.
Jeśli połączymy fakt wpływu muzyki na zachowanie klientów i świadomość muzyczną najmłodszej grupy członków klubów fitness oraz zastosujemy te wiadomości w praktyce, odpowiednio dobierając odtwarzane utwory, może uda nam się wzmocnić ich lojalność co w oczywisty sposób wpłynie na wzrost naszych dochodów.

Muzyka a relacje
Podążając tym tropem, można stwierdzić, że użycie konkretnych stylów muzycznych podczas prowadzenia zajęć grupowych, skierowanych specjalnie do młodych członków klubu, może doprowadzić do powstania stymulującej atmosfery, dzięki której uczestnicy zajęć mocniej zaangażują się w trening, będą bardziej uważni oraz osiągną wyższy poziom zadowolenia.
Arcyciekawe badanie na temat wpływu muzyki odtwarzanej podczas zajęć grupowych na lojalność młodej klienteli przeprowadził Dr. John Oliver z Bournemouth University w Anglii. W celu zebrania danych do badania sporządził on 18 wywiadów z częstymi uczestnikami zajęć grupowych w wieku 16-24 lat w jednym z klubów na południu Anglii.
Wyniki badania sugerowały, że młodzi członkowie oceniają obecną sytuację w kwestii muzyki odtwarzanej podczas zajęć jako „ujednoliconą”. Twierdzą oni, że kluby skupiają się na stworzeniu środowiska skoncentrowanego wyłącznie na reżimie treningowym, a muzyka nie odgrywa bardzo dużej roli w różnicowaniu zajęć.
Respondenci uważali również, że każda próba zróżnicowania zajęć fitness przez świadomy dobór muzyki na nich odtwarzanej z pewnością spotkałby się z pozytywną reakcją wśród młodzieży. Według nich odpowiedni dobór muzyki mógłby skutkować pozytywnym nastawieniem do treningu i zwiększoną przyjemnością płynącą z wykonywania ćwiczeń, a w rezultacie do zwiększonego zadowolenia z treningu, co przekłada się na większą frekwencję. W skrócie mówiąc, podział zajęć na styl muzyczny, a nie tylko rodzaj wykonywanych ćwiczeń może znacząco podnieść procent lojalnych członków w grupie najmłodszych klientów.
Co bardzo ciekawe pomysł podzielenia zajęć fitness na styl muzyki podczas nich odtwarzany spodobał się młodym klubowiczom z jeszcze jednego powodu. Respondenci powiedzieli, że łatwiej by im było spotkać osoby o podobnym guście muzycznym i stylu myślenia do swojego, a co za tym idzie, mogliby rozwijać nowe przyjaźnie i spotkać potencjalnych partnerów.
Te odpowiedzi jasno wskazują, że dla osób w wieku 16-24 lat, sala fitness to nie tylko miejsce, w którym pracuje się nad swoim ciałem, ale również miejsce spotkań, które zapewnia możliwość rozwijania nowych relacji.

Wnioski
Podsumowując tę kwestię, gatunek muzyki mógłby służyć do oceny poglądów, postawy i stylu życia uczestników zajęć oraz jednoczyć ludzi o tym samym smaku muzycznym, przez co chętniej tworzyliby oni relacje i społeczności w murach klubu. Wiadomości te mogą być wykorzystane nie tylko do wytworzenia lojalności wśród opisywanej grupy klientów, ale również uwzględnione podczas budowania kampanii marketingowych, które miałyby na celu przyciągnięcie ich do klubów.
Uczestnicy badania, co bardzo smutne i dające do myślenia, przyznali również, że czują się w dużym stopniu ignorowani przez kierownictwo klubu, które większą uwagę poświęcało starszym członkom, ignorując potrzeby i sugestie ich samych.

- REKLAMA -